Resultat foreldreundersøkelsen 2022

Resultat fra foreldreundersøkelsen som ble gjennomført i desember 2022 er tilgjengelig.

For andre gang har Bergen kommune sine barnehager benyttet den nasjonale foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2022, og foresatte med barn i kommunale barnehager fikk mulighet til å si sin mening om ulike forhold ved barnehagetilbudet. 

Vår barnehage fikk en svarprosent på 66,07%. Vi takker alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. 

Resultatene fra undersøkelsen er tilgjengelige i vedlagte rapport og på www.barnehagefakta.no Barnehagefakta er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og presenterer relevant informasjon om norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass. 

Søk opp barnehagen. Tall fra undersøkelsen vises nede på høyre side, «Foreldretilfredshet».