Gå tilbake til:
Du er her:

Vi ser hverandre

I Aurdalslia barnehage skal hvert barn bli sett og hørt. De skal få oppleve nærhet og trygghet og bli godt ivaretatt av de voksne her.

Vi arbeider for at barna utvikler gode relasjoner, har lekekamerater og for at barnehagen er en god læringsarena. Et kulturelt mangfold og friluftsaktivitet er vårt særpreg.

Vårt hovedmål:

 • Barna skal trives og få et godt utbytte av oppholdet i barnehagen. 
 • Vi skal bidra til at de får en god start i livet!

Læringssyn:

Vi har et helhetlig læringssyn der barn lærer gjennom aktiv deltagelse og samspill med andre i miljøet, gjennom lek, hverdagens utfoldelses og aktiviteter. Positive og støttende voksne har viktig betydning!

Innhold og struktur:

 • Dagsrytme
 • Ukeplan
 • Månedsinfo
 • Infoskriv
 • Språkgrupper
 • Tur- og utedager
 • Sangstunder
 • Fellessamlinger
 • Førskolegruppe
 • Spill-og lekegrupper

Dette er vi stolte av:

 • Oppgradert utelekeplass godt tilpasset de yngste barna. Vi venter på oppgradering av haugen som skal bli enda mer tilpasset de større barna.
 • Vi har utviklet lekemiljøene inne
 • Allrom for gym- og fellesaktiviteter
 • Årlige frilufts uker og flerkulturelle uker 
 • Eget kor for 4- og 5 åringene med årlig konsert
 • Kano og lavvoer til uteaktiviteter
 • Flotte barnegrupper
 • Småbarnsavdelinger og 3-5 års avdelinger
 • Flerkulturelt miljø
 • Personale med mye kompetanse
 • Flotte utområder i nærmiljøet

                  

          

 

Vedlegg