Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 165
Vis større kart
E-post:
Wenche.MonsenBergen.Kommune.no
Telefon:
53035000 - fra kl. 08:00 til kl. 15:30
Åpningstid: 08:00 - 15:30
Mer kontaktinfo

Om oss

Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp etter barnehageloven §19a. Det er foresatte som søker om spesialpedagogisk hjelp med hjelp og veiledning fra barnehagens styrer eller PP-tjenesten. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp. Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, kan søke om å få gratis skyss til tilbudet Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehager, kan søke om kommunal tilrettelegging etter barnehageloven §19g. Det er foresatte som søker om dette med bistand fra barnehagene. I fagsentrene er det i hovedsak ansatt spesialpedagoger, logopeder og støttepedagoger for å gi et helhetlig og kvalitativt godt tilbud til den enkelte barnehage og det enkelte barn.

Tjenester og skjema