Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. Hver kommune skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste. Tjenesten skal hjelpe skole og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling, og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge bedre for barn og unge med særlige behov. Dette tilbudet skal være lett tilgjengelig ved at en kan henvende seg uten henvisning og lang saksbehandling. Denne form for hjelp og veiledning har som mål å utvikle barnehagene og øke kompetansen til de ansatte PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. PPT har også ansvar for voksne med rett til grunnskoleopplæring (PPT Sentrum). I PPT Bergen kommune er det i all hovedsak ansatt psykologer og pedagoger med master.