Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Enhet for avlastningstjenester er en byomfattende enhet som har kommunale avlastningsboliger, private avlastningstiltak samt besøkshjem og ligger under etat for tjenester til utviklingshemmede.

Organisering
Organisering

Vi koordinerer og gir tjenester til barn, unge og voksne som bor i foreldrehjem eller hos omsorgspersoner. Diagnosen utviklingshemming må være tilstede for å få tjenester og koordinering fra enheten. Tjenestekoordinatorer kan bistå brukere og deres familier med etablering og koordinering av ansvarsgrupper og eventuelt individuell plan.

Forvaltningsenheten har ansvaret for å vurdere og saksbehandle søknader om pleie- og omsorgstjenester i kommunen. Tjenestekoordinatorer bistår med å iverksette vedtak som forvaltningsenheten har fattet som for eksempel støttekontakt, avlastning i avlastningsbolig.

Bergen kommune - Forvaltningsenhet tjenester til utviklingshemmede
Bergen kommune - Søknad - Avlastning 

Individuell plan og koordinerende enhet:  
Bergen kommune - Individuell plan og koordinerende enhet

Søknadskjema:
Bergen kommune - Om oss i forvaltningsenheten