Fregatten KNM "Helge Ingstad"

IUA Bergen region

Bergen kommune er vertskommune for IUA Bergen region KO (interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning kommunalt oppgavefellesskap) som består av 20 kommuner i Vestland fylke.

IUA Bergen region ivaretar deltakerkommunenes forskriftsfestede plikt til å samarbeide om beredskap mot akutt forurensning i regionen.

Dekker disse kommunene
IUA Bergen region dekker kommunene Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Fedje, Gulen, Hyllestad, Kvam, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Solund, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Brannsjefen i Bergen brannvesen er leder av IUA Bergen region. Bergen brannvesen er ansvarlig for den daglige driften av sekretariatet. Sekretariatet gir råd og veiledning til samarbeidskommunene i spørsmål som dreier seg om akutt forurensning.

Vedlegg