Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Tjenesten har som mål at barn og ungdom skal oppleve mestring, optimal bevegelsesutvikling og kunne delta i dagliglivets aktiviteter, uansett funksjonsnivå og utfordringer i hverdagslivet.

Ergoterapeuter og fysioterapeuter i enheten jobber for at barn og ungdom skal oppleve mestring, optimal bevegelsesutvikling og kunne delta i dagliglivets aktiviteter, uansett funksjonsnivå og utfordringer i hverdagslivet. 

I dette arbeidet har vi oppmerksomhet på tiltak som stimulerer til utvikling og god helse, slik som forebygging, tidlig innsats, habilitering og rehabilitering.