Gå tilbake til:
Du er her:

Nasjonale prøver 5. trinn

De nasjonale prøvene er obligatoriske prøver som gir informasjon om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag.

Formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende i ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Prøvene blir gjennomført i tidsrommet 31.08-25.09.

De tre prøvene er elektroniske. Elevene har inntil 90 minutter på gjennomføringen av lese og regneprøven, mens engelskprøven tar inntil 60 minutter.

Det er mulighet for fritak fra prøvene i spesielle tilfeller. Ta kontakt med skolen hvis dere ønsker en dialog rundt dette.

Lærerne skal bruke resultatene til å følge opp elevene sine; og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring.

Kommunene og skolen vil bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.

Informasjon om nasjonale prøver fra Utdanningsdirektoratet