Gå tilbake til:
Du er her:
Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjesten i grunnskolen

Skolehelsetjenesten ved Fjellsdalen skole

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse og trivsel og er et lavterskeltilbud hvor elever og foreldre kan ta kontakt ved behov.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

  • Noen å snakke med/åpen dør for elever
  • Målrettede helseundersøkelser
  • Helseopplysning, undervisning og veiledning- individuelt eller i grupper/klasser
  • Samarbeid med/henvisning til andre instanser ved behov
  • Vaksinasjon iht. barnevaksinasjonsprogrammet 

Vi samarbeider med foreldre og skolen om:

  • Å skape en arena som fremmer helse og trivsel
  • Elever med fravær av ulike årsaker
  • Elever med trivselsproblemer
  • Elever med ulike fysiske eller psykiske faktorer som påvirker hverdagen

 Skolehelsetjenesten deltar i skolens tverrfaglige team og ansvarsgrupper. Andre aktuelle samarbeidspartnere for skolehelsetjenesten er fastlege, Barne- og familiehjelpen, Ergo- og fysioterapitjenesten, Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og andre instanser i spesialisthelsetjenesten.

Helsesykepleier og skolelege har taushetsplikt

Skolehelsetjenesten på Fjellsdalen skole:

Helsesykepleier: Anette Thomassen er tilstede tirsdag, onsdag, torsdag 08.30-15.00. 
Helsesykepleier: Laila Mjånes  er tilstede torsdag 08.30-15.00. 

Skolelege: Lise Simpson er tilstede annenhver tirsdag (oddetallsuker) 08.30-14.30. 

Tlf 53 03 80 04 (tirsdag - torsdag) eller 55 56 54 30 (Oasen helsestasjon- alle dager)
E-post: helsestasjoner.fyllingsdalen@bergen.kommune.no

 Du er alltid velkommen til å ta kontakt. Er vi opptatt finner vi en annen tid som passer.