RSS

Satsingsområder

Språkstimulering.

Å styrke barns språklige kompetanse er et av Bergen kommunes satsningsområder.

Vårt hovedmål

Vi vil arbeide for at hvert enkelt barn skal utvikle en sunn selvfølelse, tro på seg selv, utvikle ansvarsfølelse og god sosial kompetanse