RSS

Vår profil

ÅRSPLAN 2023 - 2024

Årsplanen er veiviser for vårt pedagogiske arbeid gjennom året med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen som er en forskrift til Lov om barnehager.

Vi er alle superhelter.

Begrepet SUPER framkommer av første bokstav i verdiordene Samhold, Utforskende, Positiv, Ekte og Raus.