Leaparken barnehage
Leaparken barnehage
Bilde: Leaparken barnehage

Velkommen til Leaparken barnehage

I ærverdige Lea Hall på Minde i Årstad bydel finner du Leaparken barnehage . Vi tilbyr barnehageplass til 72 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen eies og drives av Bergen kommune.

Leaparken barnehage åpnet i august 2018. Barnehagen drives i en villa som ble bygget av Gert Meyer Bruun i 1899. Han gav bygget navnet Villa Solhaug. Bygget ble seinere overtatt av Erik Grant Lea som omdøpte bygget til Lea Hall. Eiendommen har vært i Bergen kommunes eie siden 1922 og har vært brukt til skole frem til 1999. I 2017 startet arbeidet med å sette bygge tilbake til fordums prakt. Lea Hall har antikvarisk verdi og bygget er verneverdig.

Uteområde
Leaparken barnehage
Bilde: Leaparken barnehage

Barnehagen er bygget etter bybarnehagestandard og har ikke parkering for ansatte eller foresatte. Besøkende til barnehagen anbefales å gå, sykle eller benytte kollektivtransport. Besøkende som må benytte bil henstilles om å overholde gjeldende regler for parkering i barnehagens omliggende gater. 

Barnehagen er organisert i to bygg med 3 hjemområder og ulike aktivitetsrom. Barna er delt inn i tre grupper med hvert sitt hjemområde. I løpet av barnehagedagen deles barna inn i mindre leke- og aktivitetsgrupper sammen med faste ansatte. 

Stormfuglen

Barnehagen har 19 årsverk. 50 % er utdannet barnehagelærere, flere er fagarbeidere og innehar betydelig barnehagefaglig realkompetanse. Personalgruppen kjennetegnes av mangfold i bakgrunn, alder og kjønn – vi er 9 menn og 10 kvinner. 

Barnehagen tar imot studenter fra høgskole, lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og praksiskandidater som trenger språk- eller arbeidstrening. 

Vinterhagen i Lea Hall
Vinterhagen i Lea Hall
Bilde: Leaparken barnehage

Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til 16.30. Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager pr år, julaften, nyttårsaften, fra kl. 12 onsdag før skjærtorsdag og øvrige helligdager. Vi holder sommerstengt to uker i juli. 

Vi følger samordnet opptak i Bergen kommune. Søsken har prioritet til barnehageplass. Informasjon om opptakskriterier finner dere i vedtektene våre.

Hjemområder
Hjemområdene i Lea Hall
Bilde: Leaparken barnehage