Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og utvalg

FAU møte

FAU hadde møte 16.6.20

Referat FAU møte

TEMA: Ny hverdag med smittevern og kohortgrupper i barnehagen og annet.

Referat møte i FAU

Barnehagens FAU hadde sitt første møte 17. oktober.

Referat fra FAU møte

12. februar var det FAU møte. her kan du lese referatet.