Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avlastningsboligene er et tilbud for å avlaste pårørende som har barn med spesielle behov boende hjemme.

Avlastningsboligene fungerer som en forlengelse av hjemmet mens brukerne er på opphold, og avlastningsboligene skal sikre brukerne et aktivt liv preget av trygghet og forutsigbarhet.

Olav Bjordalsvei avlastning har 4 plasser til barn og unge med psykiske lidelser.