Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Kontrollutvalget er pålagt å ha en uavhengig administrasjon/sekretariat, som verken er knyttet til kommuneadministrasjonen eller til kommunens revisor, men direkte underordnet kontrollutvalget. Kontrollutvalgets sekretariat er utvalgets operative ledd og skal etter oppdrag fra utvalget sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen. Sekretariatet påser at saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Les mer om oss