Handlings- og økonomiplan 2024-2027

Her finner du vedtatt budsjett for Bergen kommune i 2024 og handlings- og økonomiplan 2024-2027. Du finner også all tilgjengelig dokumentasjon for budsjettet.

Bystyret vedtok budsjett for 2024 og handlings- og økonomiplan for årene 2024-2027 i møtet 19. desember. 

Revidert budsjett og tertialrapporter

Kortversjon av vedtatt budsjett

Kortversjonen oppdatert med bystyrets vedtak.
 

Budsjettdokumentene

Tilleggsinnstilling 1 - Handlings- og økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024

Innstilling 1 – Handlings- og økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024 

Se gjerne leseveiledningen vår som kan lette veien til det du er på utkikk etter.

 

Nyttige snarveier - oppdatert etter bystyrets vedtak

Notat om effekt av statsbudsjettet 2024

Åpne data 

Åpne data inneholder et komplett tallgrunnlag for den foreslåtte handlings- og økonomiplanen. Datasettet er i Excel-format.

Budsjettekniske spørsmål 

I budsjettekniske spørsmål kan bystyrets partigrupper kan få oppklart eller utdypet spørsmål om byrådets budsjettfremlegg. 

Budsjettavtale og alternative budsjettforslag

Endelig budsjettavtale mellom H, Frp, Sp, BL, INP og PP 2024

Rødt Bergens alternative budsjett 2024 
SVs alternative bybudsjett for 2024
MDGs alternative bybudsjett for 2024 
Venstres forslag til budsjett for Bergen 2024
Arbeiderpartiets forslag til budsjett for 2024
KrF - Alternativt budsjett 2024 oppdatert