Gå tilbake til:
Du er her:

Tidligere budsjetter

På jakt etter et gammelt budsjett? Her er en oversikt over bystyrets behandling av budsjettene for årene 2008-2017.

Lenkene nedenfor tar deg til bystyrets behandling av budsjett og økonomiplan i løpet av hvert av budsjettårene. Nummeret foran tittel på saken henviser til bystyrets behandling. I tillegg til selve budsjettvedtaket er det også tatt med budsjettjusteringer og andre vesentlige saker som har med budsjettet å gjøre.

2017

314/16 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
196/17  1. tertialrapport 2017

2016

 
335/15 Byrådets forslag til Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019
166/16 Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2016
293/16 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2016

2015

 
297/14 Byrådets forslag til Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018
124/15 Budsjett 2015: Vurdering av skatteanslaget, budsjettjusteringer som følge av Stortingets budsjettvedtak - samt annen oppdatert informasjon
163/15 Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2015
211/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / Økonomiplan 2016 - 2019 i Bystyrets organer
298/15 Investeringsbudsjett 2015: Forslag til nedjusteringer - ny informasjon i etterkant av 2. tertial 2015
297/15 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2015

2014

 
282/13 Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017
157/14 Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2014
178/14 Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet med ubrukte midler fra 2013 - revidert investeringsbudsjett for 2014.
270/14 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2014
2013
304/12 Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016
143/13 Budsjettjusteringer etter 1. Tertial 2013
146/13 Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2013
192/13 Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i B-sak 143-13: "Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2013"
250/13 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2013

2012

268/11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015
86/12 Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2012 for tre parkeringsanleggsprosjekter - tilleggsbevilgninger
187/12 Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2012
308/12 Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2012

2011

303/10 Byrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan 2011-2014
121/11 Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2011
156/11 Fylkesmannens vedtak i lovlighetskontroll angående bystyrets vedtak i sak 303-10 -Budsjett 2011 og Økonomiplan for 2011-2014
182/11 Fylkesmannens vedtak i lovlighetskontroll vedr. bystyrets vedtak i B-sak 303-10 "Budsjett for 2010 og Økonomiplan 2011-2014" angående eiendomsskattevedtak, investeringsbudsjett og saldering av Økonomiplan
197/11 Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011
198/11 Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011
233/11 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2011
234/11 Oppbudsjettering av investeringsprosjekter i Tiltakspakken 2011
277/11 Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i B-sak 197-11: "Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011"
87/12 Fylkesmannens vedtak i lovlighetskontroll vedr. bystyrets vedtak i sak 197-11: "Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene for 2010 og 2011"

2010

259/09 Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013
161/10 Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2010

2009

240/08 Byrådets forslag til Budsjett 2009/Økonomiplan 2009-2012
130/09 Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2009
221/09 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2009
262/09 Lovlighetskontroll av Bystyrets vedtak om eiendomsskatt i sak 240/08 budsjett 2009

2008

306/07 Byrådets forslag til Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-2011 (Innstilling I)
151/08 Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2008
208/08 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2008