Gå tilbake til:
Du er her:

På jakt etter et gammelt budsjett? Her er en oversikt over bystyrets behandling av budsjettene for årene 2008-2015.

Lenkene nedenfor tar deg til bystyrets behandling av budsjett og økonomiplan i løpet av hvert av budsjettårene. Nummeret foran tittel på saken henviser til bystyrets behandling. I tillegg til selve budsjettvedtaket er det også tatt med budsjettjusteringer og andre vesentlige saker som har med budsjettet å gjøre.

2016

 

335/15

Byrådets forslag til Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019

166/16

Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2016

293/16

Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2016

 

 

2015

 

297/14

Byrådets forslag til Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018

124/15

Budsjett 2015: Vurdering av skatteanslaget, budsjettjusteringer som følge av Stortingets budsjettvedtak - samt annen oppdatert informasjon

163/15

Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2015

211/15

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / Økonomiplan 2016 - 2019 i Bystyrets organer

298/15

Investeringsbudsjett 2015: Forslag til nedjusteringer - ny informasjon i etterkant av 2. tertial 2015

297/15

Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2015

2014

 

282/13

Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017

157/14

Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2014

178/14

Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet med ubrukte midler fra 2013 - revidert investeringsbudsjett for 2014.

270/14

Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2014

2013

 

304/12

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016

143/13

Budsjettjusteringer etter 1. Tertial 2013

146/13

Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2013

192/13

Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i B-sak 143-13: "Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2013"

250/13

Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2013

2012

 

268/11

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015

86/12

Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2012 for tre parkeringsanleggsprosjekter - tilleggsbevilgninger

187/12

Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2012

308/12

Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2012

2011

 

303/10

Byrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan 2011-2014

121/11

Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2011

156/11

Fylkesmannens vedtak i lovlighetskontroll angående bystyrets vedtak i sak 303-10 -Budsjett 2011 og Økonomiplan for 2011-2014

182/11

Fylkesmannens vedtak i lovlighetskontroll vedr. bystyrets vedtak i B-sak 303-10 "Budsjett for 2010 og Økonomiplan 2011-2014" angående eiendomsskattevedtak, investeringsbudsjett og saldering av Økonomiplan

197/11

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011

198/11

Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011

233/11

Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2011

234/11

Oppbudsjettering av investeringsprosjekter i Tiltakspakken 2011

277/11

Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i B-sak 197-11: "Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011"

87/12

Fylkesmannens vedtak i lovlighetskontroll vedr. bystyrets vedtak i sak 197-11: "Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene for 2010 og 2011"

2010

 

259/09

Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013

161/10

Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2010

2009

 

240/08

Byrådets forslag til Budsjett 2009/Økonomiplan 2009-2012

130/09

Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2009

221/09

Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2009

262/09

Lovlighetskontroll av Bystyrets vedtak om eiendomsskatt i sak 240/08 budsjett 2009

2008

306/07

Byrådets forslag til Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-2011 (Innstilling I)

151/08

Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2008

208/08

Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2008