Gå tilbake til:
Du er her:

Tidligere budsjetter

På jakt etter et gammelt budsjett? Her er en oversikt over bystyrets behandling av budsjettene for årene 2008-2017.

Lenkene nedenfor tar deg til bystyrets behandling av budsjett og økonomiplan i løpet av hvert av budsjettårene. Nummeret foran tittel på saken henviser til bystyrets behandling. I tillegg til selve budsjettvedtaket er det også tatt med budsjettjusteringer og andre vesentlige saker som har med budsjettet å gjøre.

 

2017

314/16Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017196/17 1. tertialrapport 2017

2016

 335/15Byrådets forslag til Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019166/16Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2016293/16Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2016

2015

 297/14Byrådets forslag til Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018124/15Budsjett 2015: Vurdering av skatteanslaget, budsjettjusteringer som følge av Stortingets budsjettvedtak - samt annen oppdatert informasjon163/15Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2015211/15Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / Økonomiplan 2016 - 2019 i Bystyrets organer298/15Investeringsbudsjett 2015: Forslag til nedjusteringer - ny informasjon i etterkant av 2. tertial 2015297/15Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2015

2014

 282/13Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017157/14Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2014178/14Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet med ubrukte midler fra 2013 - revidert investeringsbudsjett for 2014.270/14Budsjettjusteringer etter 2. tertial 20142013304/12Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016143/13Budsjettjusteringer etter 1. Tertial 2013146/13Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2013192/13Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i B-sak 143-13: "Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2013"250/13Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2013

2012

268/11Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-201586/12Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2012 for tre parkeringsanleggsprosjekter - tilleggsbevilgninger187/12Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2012308/12Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2012

2011

303/10Byrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan 2011-2014121/11Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2011156/11Fylkesmannens vedtak i lovlighetskontroll angående bystyrets vedtak i sak 303-10 -Budsjett 2011 og Økonomiplan for 2011-2014182/11Fylkesmannens vedtak i lovlighetskontroll vedr. bystyrets vedtak i B-sak 303-10 "Budsjett for 2010 og Økonomiplan 2011-2014" angående eiendomsskattevedtak, investeringsbudsjett og saldering av Økonomiplan197/11Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011198/11Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011233/11Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2011234/11Oppbudsjettering av investeringsprosjekter i Tiltakspakken 2011277/11Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i B-sak 197-11: "Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011"87/12Fylkesmannens vedtak i lovlighetskontroll vedr. bystyrets vedtak i sak 197-11: "Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene for 2010 og 2011"

2010

259/09Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013161/10Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2010

2009

240/08Byrådets forslag til Budsjett 2009/Økonomiplan 2009-2012130/09Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2009221/09Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2009262/09Lovlighetskontroll av Bystyrets vedtak om eiendomsskatt i sak 240/08 budsjett 2009

2008

306/07Byrådets forslag til Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-2011 (Innstilling I)151/08Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2008208/08Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2008