Klagenemnden

Klagenemnden behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer. Klagenemndens møter vil normalt være lukket på grunn av lovbestemt taushetsplikt.

Klagenemnden behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer, så langt ikke annet følger særskilt av unntaksbestemmelser.

Klagenemnden har fem faste medlemmer som velges av bystyret, men utvides med to personer ved behandlingen av personaljuridiske saker. Byrådet er faglig sekretariat for klagenemnden i saker som ikke er avgjort av byrådet eller byrådsavdelingene.

Se klagenemndens møteplan her

Bystyrets kontor er faglig sekretariat for klagenemnden når det gjelder klager over vedtak som er gjort av byrådet eller byrådsavdelingene.

Leder: Guri Lindblad (A)
Nestleder: Bjarne Amundsen (H)
 

For henvendelser om enkeltsaker:

Det er byrådsavdeling for finans, næring og eiendom som utreder de fleste sakene som behandles i klagenemnden. 

Dersom du har sendt inn en klage på et vedtak fattet i en underetat innenfor klagefristen som står oppgitt i vedtaket du fikk tilsendt, vil klagen automatisk sendes videre til byrådsavdelingen som behandler saken videre, før den fremlegges for klagenemnden. 

Du vil få beskjed når din klage skal behandles i klagenemden. Dette kan ofte ta litt tid. Inntil du blir kontaktet om videre saksgang, ber vi om at du kontakter den aktuelle underetaten som fattet det originale vedtaket i din sak ved spørsmål om saken. 

Dersom du like vel har ubesvarte spørsmål om din sak, ber vi om at du kontakter byrådsavdelingen for finans, næring og eiendom. Oppgi gjerne saksnummeret som står i ditt vedtak når du tar kontakt (f.eks. 2023/12345), og at henvendelsen gjelder en sak til klagenemnden. 

finans@bergen.kommune.no
Tlf. 55 56 55 56

For henvendelser om møtetidspunkter, forespørsel om muntlige innlegg og øvrige generelle spørsmål som ikke gjelder enkeltsaker:

Administrasjon.bystyrets.kontor@bergen.kommune.no
Tlf. 55 56 64 04 

Dersom du ønsker å møte i Klagenemnda for å legge fram saken din muntlig, må du ta kontakt med bystyrets kontor senest kl. 12 dagen før møte. Du kan også ringe 55 56 55 56 eller sende e-post til bystyrets.kontor@bergen.kommune.no.

Du må opplyse om:

  • navn på den/de som skal møte (du kan ha med deg eller sende en person til å legge fram saken for deg).
  • hvilken sak på sakslisten innlegget gjelder.

Andre medlemmer av klagenemnden:

Per Storli (FrP) 
Liv Torstad (BL) 
Yngve Træland (R
 

Som medlemmer når klagenemnden behandler personaljuridiske saker: 
Arne Jacob Vik Olsen (A) 
Lena Grønningsæter (SV) 

Varamedlemmer:
Karl Johan Kirkebø (A) 
Kjartan Moi Andreasen (Sp) 
Augusta Moen Opsahl (SV) 
Tor Andre Malnes Femtehjel (V) 
Trygve Birkeland (KrF) 

Som varamedlemmer når klagenemnden behandler personaljuridiske saker: 
Ragnhild Stolt-Nielsen (H) 
Elisabeth Refvik (A)

Skriv til oss