Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen bystyre

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2015-2019 er 9 politiske partier representert. Èn gang i måneden avholdes møter i Det gamle Rådhus.

Sakene til bystyret 22. november er klare

Aktuelle saker er forbud mot eldre ildsteder, plan for nye boliger på Kronstad, retningslinjer for borgerlige vigsler i Bergen og plan for rusfeltet de neste fire årene.

Borgerlige vigsler i Bergen

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler blir fra 2018 overført fra domstolene til kommunene.

Medlemmer i bystyret

Bystyret har 67 medlemmer i valgperioden 2015- 2019. Ni politiske partier er representert.

Møteplan

Her finner du oversikt over planlagte møter i bystyret, samt tidspunkt for utsendelse av saker til møtene.

Les sakene fra bystyret 25. oktober

Bystyret gir grønt lys til plan for Nygårdstangen, forbereder kommunen for borgerlige vielser og avvikler dagens normtidssystem i hjemmetjenestene.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret