Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyret har vedtatt handlingsplan mot fattigdom og ny plan for bedre skole. Av andre aktuelle saker er uttalelse til forskrift om midlertidig økte bompenger.

Bystyremøtet fant sted i Det gamle Rådhus onsdag 16. november.

Se møtet på web-TV

Du kan se hele møtet på bystyrets web-TV.

Interpellasjoner

Vedtak

Bymiljø

Helse og omsorg

Skole og barnehage

Økonomi og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. I BKSAK finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret