Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt politikere og partier

Å ta direkte kontakt med politikere og partier er en av flere muligheter publikum har til å påvirke behandlingen av saker. Her finner du kontaktinformasjon du trenger til nettopp dette.

Innbyggerforslag

Ordningen med innbyggerforslag gir innbyggerne i en kommune eller et fylke mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen.

Muntlige innlegg

Hvis du har synspunkter til en sak bystyrekomiteene har på sakskartet, kan du komme i komiteen for å holde et muntlig innlegg. Dette må meldes på forhånd til Bystyrets kontor.

Barn og unges representant

For å ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaksbehandlingen i Bergen har bystyret utpekt en barn og unges representant.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret