Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Kontakt politikere og partier

Her finner du fremgangsmåte og kontaktinformasjon for politikere og partier.

Slik fremmer du innbyggerforslag

Ordningen med innbyggerforslag gir innbyggerne i en kommune eller et fylke mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen.

Holde muntlig innlegg i bystyreutvalg

Hvis du har synspunkter til en sak bystyreutvalgene har på sakskartet, kan du komme i utvalget for å holde et muntlig innlegg. Dette må meldes på forhånd til Bystyrets kontor.

Kontakt barn og unges representant

For å ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaksbehandlingen i Bergen har bystyret utpekt en barn og unges representant.