1. Søk om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fisketiltak

  > Innbyggerhjelpen > Natur, klima, miljø > Tilskuddsordninger > Tilskudd til friluftsliv
  Tiltak eller prosjekter det kan søkes om er for eksempel opparbeiding av stier, dugnader for å ruste opp ...
 2. Dugnadsgjengen på Fløyen fikk Frivilligprisen

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Frivillighet > Frivilligprisen
  18.12.2017 - Bergen kommunes frivilligpris ble delt ut for første gang i 2016. Prisen gikk til Dugnadsgjengen på ... arrangementet Møteplassen i Bergen Rådhus. 40.000 dugnadstimer Dugnadsgjengen på Fløyen ble startet i 1997. De ...
 3. Digital dugnad med Hackathon på Festplassen

  > Hva skjer > Siste nytt
  29.05.2018 - På 30 timer skal lagene utvikle en digital delingsplattform. Vinnerne blir kåret i tirsdag.
 4. Husmødre i Cappes vei gjør dugnad i kommunalt bed

  > Om kommunen > Avdelinger > Bergen byarkiv > Byarkivet forteller > Månedens dokument
  28.05.2013 - en av de siste dagene i april 1959, og som ble arkivert i mappen "Husmødre i Cappes vei gjør dugnad i ...
 5. Vårdugnad i Indre Laksevåg

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Områdesatsing > Siste nytt
  13.09.2018 - Lørdag 10. mai gjorde engasjerte beboere en dugnadsinnsats for sitt nærmiljø i Indre Laksevåg. ... dugnad arrangert i Sverre Hjetlandsvei på Melkeplassen, av beboere her. T-skjorter til alle Etter å ha ...
 6. 350 deltok på fagdag om flyktninger og inkludering

  > Om kommunen > Avdelinger > Etat for inkludering > Om oss
  06.02.2018 - Utdanningsinstitusjonene bidro med "Akademisk dugnad for flyktninger" da Etat for inkludering ... Norges Handelshøyskole, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen ga en Akademisk dugnad ...
 7. Les vårens Beboerblad

  > Om kommunen > Avdelinger > Etat for boligforvaltning > Siste nytt
  22.12.2017 - I dette nummeret kan du blant annet lese om ivrig dugnadsgjeng, rehabilitering på Møhlenpris, ...
 8. Vil du hjelpe oss å registrere kulturminner?

  > Om kommunen > Avdelinger > Byantikvaren > Siste nytt
  04.03.2019 - Byantikvaren inviterer til dugnad der vi sammen med foreninger, lag og enkeltpersoner registrerer ...
 9. Nye informasjonstavler og skilt på byfjellene vest

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Byfjellene
  15.02.2013 - dugnad. ... som står bak finansiering og tildeling av midler. Skilter på dugnad Det er krav til egeninnsats i form ...
 10. Søk tilskot til oppgradering av felles uteområde

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Områdesatsing > Siste nytt
  14.09.2018 - med dugnadar på uteområde. Ordninga vert administrert av Bergen kommune si områdesatsing i Ytre Arna, ... kulturhistorisk verdi Når det gjeld støtte til gjennomføring av dugnad på uteområde, vert det ikkje stilt same ...
 11. MO-senteret på Nesttun inviterer til nabofestival

  > Hva skjer > Kultur og idrett
  04.06.2019 - Dugnad Nesten-festivalen på Nesttun arrangeres av brukere og ansatte ved MO-senteret på Nesttun i ...
 12. Deler ut priser og stipender til idretten i Bergen

  > Hva skjer > Presserom > Pressemeldinger
  19.12.2018 - ut en ny pris, dugnadsprisen kunstgress 2018. Utdelingen finner sted: torsdag 20. desember klokken ...
 13. Bli med på eit løft for Ytre Arna!

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Områdesatsing > Siste nytt
  13.09.2018 - Inviterer til deltaking Vil du jobbe dugnad når det behov for det? Vil du engasjere deg mykje i ...
 14. Styrk folkehelsen - fremelsk den sunne ungdom!

  > Om kommunen > Avdelinger > Bergen byarkiv > Byarkivet forteller > Månedens dokument
  28.05.2013 - hoppbakker i byfjellene. Hvordan kunne dette være mulig? Nøkkelordet er dugnad. Månedens bilde er et udatert ...
 15. Søk om midler til tiltak for friluftsliv, viltformål og biologisk mangfold

  > Om kommunen > Avdelinger > Bymiljøetaten > Siste nytt
  03.06.2019 - av stier, dugnader for å ruste opp lokale friområder, etablering av gapahuker, eller utsetting av ...
 16. Kulturvernprisen på skinner

  > Om kommunen > Avdelinger > Fagavdeling for kunst og kulturutvikling > Siste nytt
  23.11.2017 - dugnadsinnsats har vært helt avgjørende for å realisere prosjektet. For dette arbeidet tildeles Bergens ...
 17. Full fart på Kulturhuset Sentrum

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Områdesatsing > Siste nytt
  13.09.2018 - som eig og driv huset, mest av alt på dugnad. Bygget vert brukt til teater, song, dans, turn, korps, ...
 18. Inviterer til hjernedugnad om beredskapsklynge

  > Hva skjer > Presserom > Pressemeldinger
  14.05.2018 - Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18. Vi anbefaler oppmøte fra klokken 10.00 for da starter selve dugnaden. ...
 19. Årets vårdugnad i Indre Laksevåg

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Områdesatsing > Siste nytt
  13.09.2018 - dugnaden møttes alle på Storstuen. Her ble det servert nystekte vafler, saft og kaffe. Dyktige musikanter ...
 20. Takk for at du ikke kaster farlig avfall i avløpet

  > Om kommunen > Avdelinger > Vann- og avløpsetaten > Siste nytt
  24.04.2019 - Våren er høytid for dugnad, opprydding og oppussing utendørs. Hus, terrasser, gjerder og hagestuer ...