1. Søk om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fisketiltak

  > Innbyggerhjelpen > Natur, klima, miljø > Tilskuddsordninger > Tilskudd til friluftsliv
  . Tiltak eller prosjekter det kan søkes om er for eksempel opparbeiding av stier, dugnader for å ruste opp ...
 2. Dugnadsgjengen på Fløyen fikk Frivilligprisen

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Frivillighet > Frivilligprisen
  23.08.2019 - Bergen kommunes frivilligpris ble delt ut for første gang i 2016. Prisen gikk til Dugnadsgjengen på ... arrangementet Møteplassen i Bergen Rådhus. 40.000 dugnadstimer Dugnadsgjengen på Fløyen ble startet i 1997. De ...
 3. Digital dugnad med Hackathon på Festplassen

  > Hva skjer > Siste nytt
  29.05.2018 - På 30 timer skal lagene utvikle en digital delingsplattform. Vinnerne blir kåret i tirsdag.
 4. Husmødre i Cappes vei gjør dugnad i kommunalt bed

  > Om kommunen > Avdelinger > Bergen byarkiv > Byarkivet forteller > Månedens dokument
  28.05.2013 - en av de siste dagene i april 1959, og som ble arkivert i mappen "Husmødre i Cappes vei gjør dugnad i ...
 5. Bli med på en fylkes dugnad for å styrke arbeidet med å forebygge og behandle underernæring og riktig legemiddelbruk

  > Om kommunen > Avdelinger > Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester > Siste nytt
  07.08.2019 - Vi inviterer til nytt læringsnettverk i ernæring og legemiddelbruk med oppstart 30. september 2019. Vi har 100 plasser og registrer påmeldinger fortløpende. Ernæringsfysiolog fra Helse Bergen og kl...
 6. Les vårens Beboerblad

  > Om kommunen > Avdelinger > Etat for boligforvaltning > Siste nytt
  22.12.2017 - I dette nummeret kan du blant annet lese om ivrig dugnadsgjeng, rehabilitering på Møhlenpris ...
 7. Nye informasjonstavler og skilt på byfjellene vest

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Byfjellene
  15.02.2013 - dugnad. ... som står bak finansiering og tildeling av midler. Skilter på dugnad Det er krav til egeninnsats i form ...
 8. Vårdugnad i Indre Laksevåg

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Områdesatsing > Siste nytt
  13.09.2018 - Lørdag 10. mai gjorde engasjerte beboere en dugnadsinnsats for sitt nærmiljø i Indre Laksevåg. ... dugnad arrangert i Sverre Hjetlandsvei på Melkeplassen, av beboere her. T-skjorter til alle Etter å ha ...
 9. 350 deltok på fagdag om flyktninger og inkludering

  > Om kommunen > Avdelinger > Etat for inkludering > Om oss
  06.02.2018 - Utdanningsinstitusjonene bidro med "Akademisk dugnad for flyktninger" da Etat for inkludering ... Norges Handelshøyskole, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen ga en Akademisk dugnad ...
 10. Vil du hjelpe oss å registrere kulturminner?

  > Om kommunen > Avdelinger > Byantikvaren > Siste nytt
  04.03.2019 - Byantikvaren inviterer til dugnad der vi sammen med foreninger, lag og enkeltpersoner registrerer ...
 11. Ga priser og stipender til bergensidretten

  > Om kommunen > Avdelinger > Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett > Siste nytt
  21.12.2018 - "Årets utøver", mens den nye "Dugnadsprisen kunstgress" gikk til Eidsvåg idrettslag. ... "Årets ildsjel ildsjel". Prisen "Dugnadsprisen kunstgress" er ny av året og gikk til Eidsvåg idrettslag ...
 12. Søk tilskot til oppgradering av felles uteområde

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Områdesatsing > Siste nytt
  14.09.2018 - med dugnadar på uteområde. Ordninga vert administrert av Bergen kommune si områdesatsing i Ytre Arna ... kulturhistorisk verdi Når det gjeld støtte til gjennomføring av dugnad på uteområde, vert det ikkje stilt same ...
 13. MO-senteret på Nesttun inviterer til nabofestival

  > Hva skjer > Kultur og idrett
  04.06.2019 - . Dugnad Nesten-festivalen på Nesttun arrangeres av brukere og ansatte ved MO-senteret på Nesttun i ...
 14. Styrk folkehelsen - fremelsk den sunne ungdom!

  > Om kommunen > Avdelinger > Bergen byarkiv > Byarkivet forteller > Månedens dokument
  28.05.2013 - hoppbakker i byfjellene. Hvordan kunne dette være mulig? Nøkkelordet er dugnad. Månedens bilde er et udatert ...
 15. Inviterer til hjernedugnad om beredskapsklynge

  > Hva skjer > Presserom > Pressemeldinger
  14.05.2018 - , Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18. Vi anbefaler oppmøte fra klokken 10.00 for da starter selve dugnaden ...
 16. Deler ut priser og stipender til idretten i Bergen

  > Hva skjer > Presserom > Pressemeldinger
  19.12.2018 - også ut en ny pris, dugnadsprisen kunstgress 2018. Utdelingen finner sted: torsdag 20. desember klokken ...
 17. Full fart på Kulturhuset Sentrum

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Områdesatsing > Siste nytt
  13.09.2018 - som eig og driv huset, mest av alt på dugnad. Bygget vert brukt til teater, song, dans, turn, korps ...
 18. Bli med på eit løft for Ytre Arna!

  > Hva skjer > Aktuelle tema > Områdesatsing > Siste nytt
  13.09.2018 - Inviterer til deltaking Vil du jobbe dugnad når det behov for det? Vil du engasjere deg mykje i ...
 19. Takk for at du ikke kaster farlig avfall i avløpet

  > Om kommunen > Avdelinger > Vann- og avløpsetaten > Siste nytt
  24.04.2019 - Våren er høytid for dugnad, opprydding og oppussing utendørs. Hus, terrasser, gjerder og hagestuer ...
 20. Kulturvernprisen på skinner

  > Om kommunen > Avdelinger > Fagavdeling for kunst og kulturutvikling > Siste nytt
  23.11.2017 - formidabel dugnadsinnsats har vært helt avgjørende for å realisere prosjektet. For dette arbeidet tildeles ...