1. NAV sosialtjeneste

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Sosialhjelp
  For å få hjelp fra sosialtjenesten må du henvende deg til NAV-kontoret i bydelen du bor i. Hvis du ... NAV sosialtjeneste gir tjenester etter sosialtjenesteloven. Informasjon om noen av tjenestene ...
 2. Kvalifiseringsprogrammet i NAV

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Kvalifiseringsprogram
  Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra NAV om oppfølging og arbeidstrening. Målet er at du skal ... NAV-kontoret. Kvalifiseringsprogrammet er 37,5 timer per uke, og har en varighet på inntil et år. NAV kan ...
 3. Arbeidslivskriminalitet

  > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Næring > Tilsyn og kontroll med næringsvirksomhet
  Arbeidsmarkedet skal være sunt og trygt. Kemneren, NAV, Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten ... Ingen etat kan bekjempe a-krim alene. Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten og Kemneren ...
 4. Utlån av hjelpemidler

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Hjelpemidler
  det Bergen kommune som låner ut, mens andre låner du hos NAV. ... ditt for hjelpemidler, hjelpe med søknad til NAV og tilby oppfølging i bruk av hjelpemiddel. Montering ...
 5. Fastlege

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Legehjelp
  Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. En fastlege er en ... brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge ...
 6. Hjelp til veteran

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Akutt helsehjelp > Livskriser
  . Kontakt: Gunn Strand, gunn.strand@nav.no / tlf. 907 03 355 Guri Hammervold Johansen ...
 7. Klage på trekk i lønn - Utleggstrekk

  > Innbyggerhjelpen > Næring og skatt > Skatt og avgift > Betaling av skatt
  arbeidsgiver eller NAV om å trekke en viss andel av lønnen din direkte til oss. ...
 8. Midlertidig botilbud

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Botilbud > Midlertidig botilbud
  bostedsløs og ikke selv klarer å finne et sted å bo, kan du kontakte NAV for å søke om midlertidig botilbud. ... å skaffe seg en varig bolig. Du må ta kontakt med ditt lokale NAV-kontoret for å søke midlertidig ...
 9. Økonomisk støtte til kreftrammede

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Tilbud til kreftrammede
  NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til innbyggerne. Du kan bestille time til rådgivning på ...
 10. Økonomi- og gjeldsrådgivning

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Økonomisk rådgivning
  Alle NAV-kontor i Bergen har gjeldsrådgivningstjeneste. I tillegg har kommunen en byomfattende ...
 11. Kommunikasjon mellom hjem, barnehage og skole

  > Innbyggerhjelpen > Skole > Grunnskole > Grunnskoleopplæring
  problematiske forhold på skolen som involverer andre navngitte elever og ansatte. Alvorlige forhold på skolen ...
 12. Aktivitetstilbud ved Arna/Åsane aktivitetshus

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Aktivitetstilbud psykisk helse
  må registere seg med navn og telefonnr for eventuell smittesporing. Navnelistene makuleres etter 10 ...
 13. Aktivitetskortet for barn og unge

  > Innbyggerhjelpen > Kultur, idrett og fritid > Fritid > Fritidstilbud
  Kortet er for barn og unge i alderen 0-17 år fra familier som mottar sosialstønad fra NAV, er ...
 14. Kommunale utleieboliger

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Botilbud > Kommunal bolig
  inntektsforhold og nåværende boforhold. pdfVeiledning til elektronisk søkand [213.41 kB] ​Enten du skal søke ...
 15. Brannsjansen

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Arbeidsrettede tiltak
  om sosiale tjenester i NAV. Arbeidstreningen er tenkt å gå over en periode på rundt seks måneder, men ...
 16. Språk- og arbeidspraksis

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Arbeidsrettede tiltak
  Arbeidsinkludering samarbeider med NAV og tjenestesteder i kommunen. Du må være registrert hos NAV ...
 17. Fritidstilskudd

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Sosialhjelp
  Søknad om Fritidstilskudd sender du til NAV i din bydel. Søknaden skriver du på skjemaet "Søknad om ...
 18. Arbeidsrettede tiltak for innvandrere - Ny Sjanse

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Kvalifisering til arbeid > Arbeidsrettede tiltak
  Nygård skole, forskjellige avdelinger i NAV, frivillige organisasjoner og en rekke arbeidsgivere i Bergen ...
 19. Aktiv sør

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Rusavhengighet > Dagtilbud
  via din saksbehandler i NAV eller andre hjelpetjenester. Aktiv sør har rusfri deltakelse. ...
 20. Økonomisk sosialhjelp

  > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Økonomisk støtte og rådgivning > Sosialhjelp
  rettigheter du måtte ha etter folketrygdloven og krav på underhold. På grunnlag av søknaden din vil NAV ...