Dukketeater med to dukker og en hånd i bakgrunnen.
Fristen for å søke midler er i slutten av mai hvert år.
Bilde: Andrew M.S. Buller

28 aktører har fått nærmiljømidler

28 frivillige organisasjoner og andre har til sammen fått 515.000 kroner til aktiviteter på ettermiddagstid rundt om på skoleanleggene i Bergen gjennom nærmiljøpakken.

33 aktører søkte om til sammen litt over to millioner kroner. På grunn av begrensede budsjettmidler får de fleste søkerne en god del mindre i tilskudd enn det de har søkt om. 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt inkludering og aktivitet ved skoleanleggene. 

Disse aktørene har fått midler

 • FAU Fridalen skole: 40.000 kroner
 • FAU Slettebakken skole: 35.000 kroner
 • FAU Gimle oppveksttun skole: 30.000 kroner
 • FAU Christi Krybbe Skoler: 30.000 kroner
 • FAU Nygårdslien: 30.000 kroner
 • FAU Holen skole: 20.000 kroner
 • FAU Damsgård skole: 20.000 kroner
 • FAU Haukeland skole: 20.000 kroner
 • FAU Lyshovden skole: 20.000 kroner
 • FAU Åstveit skole: 20.000 kroner
 • FAU Kronstad skole: 20.000 kroner
 • FAU Skjold skole: 15.000 kroner
 • FAU Mjølkeråen: 15.000 kroner
 • FAU Rolland skole: 15.000 kroner
 • FAU Hordvik skole: 10.000 kroner
 • FAU Li Skole: 5.000 kroner
 • Kjøkkelvik skole: 20.000 kroner
 • Minde skole: 20.000 kroner
 • Bjørndalsskogen skole: 15.000 kroner
 • Damsgård Skoles Musikkorps: 20.000 kroner
 • Fyllingen BBK: 15.000 kroner
 • Bergen Danseklubb Diamond Dance: 25.000 kroner
 • Frøya Basket: 15.000 kroner
 • Sentrum Capoeira Klubb: 10.000 kroner
 • Hellen og Eidsvåg skolekorps: 10.000 kroner
 • Idrett Bergen Sør: 10.000 kroner
 • INITIATIV:LAKSEVÅG: 10.000 kroner

Kriterier for tildeling

Aktørene har fått tilskudd etter disse kriteriene, i prioritert rekkefølge: 

 • aktivitet på skoler i områder med levekårsutfordringer
 • aktivitet på skoler i områder som omfattes av områdesatsingen (Solheim, Slettebakken, Loddefjord og Olsvik)
 • aktivitet på skoler i områder hvor det er en høy andel minoritetsspråklige
 • aktivitet på skoler i områder med lav grad av organisert aktivitet og fritidstilbud

Frist i mai hvert år

Fristen for å søke midler er i slutten av mai hvert år.

Les mer om ordningen: nærmiljøpakken - ettermiddagsaktiviteter

Les mer om: