Kommunikasjonsløsningen i Vigilo er deaktivert

Kommunikasjonsløsningen i Vigilo er deaktivert. Det betyr at informasjon mellom hjem og skole nå må gå via andre kanaler. Vigilo brukes ennå som barnehagenes og skolenes oppvekstadministrative system.

Har mottatt rapport etter intern gjennomgang av avviket i Vigilo

En intern gjennomgang av innføringen av kommunikasjonsløsningen i Vigilo er nå overlevert kommunaldirektør for Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Trine Samuelsberg.

Får tilskudd til forskningsprosjekt i barnehage

Bergen kommune i har samarbeid med BARNkunne ved Høgskolen på Vestlandet, fått tilskudd fra Regionalt forskningsfond til forskningsprosjektet "Barnehagelærer som medforsker".

Kartlegger Vigilo-saken

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg har i dag bedt om en intern gjennomgang av hvordan personvernet er ivaretatt i forbindelse med innføring av kommunikasjonsmodulen i Vigilo.

Stenger meldingstjenesten i Vigilo inntil videre

En feil hos Vigilo førte i dag til at en melding fra en foresatt til kontaktlærer gikk ut til hele foreldregruppen. Vigilo melder at årsaken skyldes feil under oppdatering av programvare.

Melder avvik til Datatilsynet

Kommunen har meldt et avvik til Datatilsynet som innebærer at noen foreldre uten registrert foreldreansvar har fått en e-post om skoletilhørighet med lenke til pålogging, som de ikke skulle fått.

Arbeidet med ny skolebruksplan er i gang

Arbeidet med å utarbeide ny skolebruksplan er i gang. Torsdag delte representanter for elever, foreldre og ansatte erfaringer med fleksible skolebygg.

Markerte nytt bygg og uteområde på Alvøen skole

Fredag feiret byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Kristin Engø nybygg og nytt uteområde sammen med elever og ansatte på Alvøen skole.

Norheim barnehage endrer navn

Norheim barnehage bytter navn til Olsvikparken barnehage. – Årsaken er at vi ønsker at navnet vårt skal være mer knyttet til lokalområdet, sier styrer Anne Kari Zachariassen.

Orienterte Komite for barnehage, skole og idrett om sikkerhetsavvik

Onsdag arrangerte Komite for barnehage, skole og idrett høring for å få klarhet i detaljene rundt sikkerhetsavviket som skjedde i fjor, knyttet til elevnettet i kommunens IKT-system.