Viderefører ordning med matpakke i barnehage og SFO under gult og rødt smittenivå

Det vil ikke bli servert smørelunsj i de kommunale barnehagene eller i SFO ved rødt og gult smittenivå under koronavirusutbruddet. Barna har i stedet med egen matpakke.

Nytt om koronavirus og tiltak

Vi samler all ny informasjon knyttet til koronavirus og kommunens tiltak på en egen side. Gå dit.

Feirer jubileum med jubileumsblad for mellomtrinnet

Et fargerikt jubileumsblad laget for barn og unge om Bergens historie, kulturarv og egenart er laget for å engasjere skoler og elever nå når Bergen fyller 950 år.

Abonner på siste nytt - også med info om barnehager og skoler

Få med deg siste nytt om hva som skjer med barnehagene og skolene etter påskeferien! Abonner på nyhetsbrevet til Bergen kommune.

Gir innspill til ny opplæringslov

Bystyret gir uttale om forslag om ny opplæringslov, med innspill om blant annet kulturskole, leirskole, nynorsk og tilrettelagt opplæring for barn med særskilte behov.

Egenbetalingsfaktura for barnehage og SFO blir sendt ut i slutten av måneden

Bergen kommune skal i løpet av sommeren gå over til et nytt faktureringssystem og som følge av det vil egenbetalingsfakturaene for barnehage og SFO først bli sendt ut i slutten av denne måneden.

Ønsker innspill til strategi for inkluderende fellesskap i barnehage og skole

Byråden har lagt frem "Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" til ekstern høring.

Fordeler 50 millioner til barnehage, skole og SFO som følge av korona-pandemien

Byrådet har vedtatt fordeling av kunnskapspakken på tjenesteområdene barnehage, skole og spesialpedagogiske tjenester.

Skolene og SFO tilbake til normal åpningstid

Fra tirsdag 2. juni av åpner skolene for normal drift. Noen skoler vil trenge mer tid på gjenåpningen, men fra og med torsdag skal alle skolene være åpne med normal åpningstid, med smitteverntiltak.

Fra 8. juni har barnehagene normal åpningstid

Fredag kom en ny smittevernveileder for barnehagene fra Folkehelseinstituttet. Foreløpig vil de kommunale barnehagene ha 8 timers åpningstid, men fra 8. juni vil åpningstiden være som normalt.