Gå tilbake til:
Du er her:
Akasia Bjerknesparken barnehage
BLIR KOMMUNALE: De 18 barnehagene som Akasia barnehager AS har i Bergen blir kommunale fra 1. januar 2022.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Akasia-barnehagene blir kommunale fra nyttår

Fra 1. januar 2022 blir de 18 barnehagene som Akasia har i Bergen kommunale barnehager.

Bergen kommune overtok 1. oktober 2021 alle aksjene i Akasia barnehage AS. Selskapet driver 18 barnehager i Bergen. Akasia-barnehagene vil drive som vanlig frem til nyttår, men vil ha Bergen kommune som eier.

Blir kommunale barnehager

Fra 1. januar 2022 blir virksomheten i barnehagene overdratt til Bergen kommune. Da vil de tidligere Akasia-barnehagene i Bergen være ordinære kommunale barnehager og en del av kommunens øvrige barnehagevirksomhet.

Alle ansatte i Akasia-barnehagene får Bergen kommune som arbeidsgiver. Kommunen har fra før 73 kommunale barnehager. Foreldre vil fortsatt ha den samme barnehageplassen når barnehagen blir en del av Bergen kommune. 

Et eget prosjekt i Bergen kommune jobber tett med Akasia Barnehage AS for at overgangen blir god og smidig for både brukerne av barnehagene og dem som jobber der. Kommunen har som mål for at både barn, foreldre og ansatte skal ha en trygg og forutsigbar overgang.

Noen nye navn og vedtekter

Det kan bli aktuelt å endre navn på noen av barnehagene. Akasia vil ikke være en del av barnehagens navn. Når kommunen overtar vil også menighetstilknytningen i navnet falle bort. 

Når barnehagene blir kommunale fra 1. januar 2022, vil de over tid bruke de løsningene som Bergen kommune har for kommunikasjon mellom barnehagene og foreldrene. Barnehagene vil også få vedtekter på linje med de kommunale barnehagene.