En skinnvott med små plastdyr og en liten dukke.
INSPIRASJON: Alle barnehagene i Bergen har fått et sett med bøker fra Etat for barnehage som skal inspirere og engasjere dem til å synliggjøre det språklige mangfoldet i barnehagene ved bruk av litteratur. I Sandviken barnehage har barna jobben med det ukrainske eventyret "Skinnvotten" i flere uker.
Bilde: Galina Nordahl

Barnehagene markerte morsmålsdagen

21. februar markeres morsmålsdagen hvert år, verden over. Morsmålsdagen er en god anledning til å synliggjøre det språklige mangfoldet i barnehagene i Bergen.

Mange av barnehagene har forberedt seg i lang tid. Flere av dem har jobbet med eventyret “Skinnvotten” som opprinnelig kommer fra Ukraina. Eventyret handler om samhold, mangfold og fellesskap. 

Grundige forberedelser

Sandviken barnehage er én av barnehagene som har jobbet med "Skinnvotten" over tid. De har snakket om illustrasjonene, stoppet opp og diskutert begreper og handlinger, oversatt noen ord og begreper til russisk, og de har fortalt eventyret med konkrete objekter. De har hengt opp bilder fra boken på veggen som kan inspirere til lek og samtaler mellom barn, ansatte og foreldre. Barnehagen har også besøkt Universitetsmuseet i Bergen. Museumsbesøkene har gitt mer kunnskap om dyrene i eventyret, i tillegg til at de har vært en inspirasjonskilde til lek. Denne uken har barnehagen karneval med eventyret om skinnvotten som tema. Barna har laget sine egne kostymer og er klare for å leke og dramatisere eventyret. 

Et bord med papir, sakser, limstifter. Vi ser hendene til et par barn som sitter ved bordet.
KLIPP OG LIM: Barna i Sandviken barnehage lager kaninører til eventyret "Skinnvotten".
Bilde: Galina Nordahl

Parallell lesing på norsk og arabisk

Laksevåg barnehage markerte morsmålsdagen gjennom boken “Bø og Bæ i vinden” av Olof Landström. De har lest boken parallelt på arabisk og norsk, og barna har hatt rekvisitter fra boken tilgjengelig som en invitasjon til lek både før og etter lesestunden. I tillegg har barna smakt på mat fra ulike kulturer som foreldrene har laget. Laksevåg barnehage er under rehabilitering og er nå i erstatningsbarnehage på Damsgårdssundet. Mange av barna kjører derfor barnehagebussen der styreren er bussjåfør og spiller musikk fra ulike kulturer på ulike språk. Barna synes det er ekstra stas når de hører sanger på sitt eget morsmål. 

Språkmangfold som ressurs

At barn og ansatte i barnehager kan flere språk er en ressurs, både for dem som individer, men også for barnehagen. Rammeplanen for barnehager presiserer at “personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse”. 

Flerspråklige ressurser

Har du lyst til å høre “Skinnvotten” eller andre eventyr og bøker på ukrainsk, arabisk eller polsk? Her finner du flerspråklige ressurser på 19 språk: Bøker og fortellinger – morsmål.no

Les mer om: