Lite barn som holder et kart foran seg og en spade
- Tilbakemeldingene er nyttige både for den enkelte barnehagen og for Etat for barnehage som eier, sier Mimi Bjerkestrand, direktør i Etat for barnehage.
Bilde: Thomas Tande

Foreldre veldig fornøyde med kommunale barnehager

Foreldreundersøkelsen for 2023 viser at foreldre til barn i kommunale barnehager i Bergen opplever at barna trives svært godt i barnehagen. Mest fornøyd er foreldrene med 'Barnets trivsel'.

Kommunale barnehager i Bergen bruker den nasjonale foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2023, og foreldre med barn i kommunale barnehager fikk mulighet til å si sin mening om ulike forhold ved barnehagetilbudet. 

Flere har svart på undersøkelsen 

5.600 foreldre i de 92 kommunale barnehagene i Bergen ble invitert til å svare på undersøkelsen. Av disse valgte over 3.500 foreldre å delta. Dette gir en svarprosent på 62,9. 

Til sammenligning var svarprosenten i 2022 på 56,8 prosent. 

Fire av barnehagene har en svarprosent på hundre. Dette er Bønes barnehage, Kalmargaten barnehage, Salhus barnehage og Trengereid oppveksttun barnehage.

– Det er gledelig at andelen foreldre som ville si sin mening om barnehagen sin, har steget med mer enn 6 prosent. Tilbakemeldingene er nyttige både for den enkelte barnehagen og for Etat for barnehage som eier, sier Mimi Bjerkestrand, direktør i Etat for barnehage.

Foreldre mest fornøyd med barnets trivsel 

Også denne gangen er det området 'Barnets trivsel' som foreldre med barn i kommunale barnehager i Bergen er mest fornøyd med. Området har en skår på 4,7 (av 5), som er det samme som gjennomsnittet i Norge. Deretter kommer 'Barnets utvikling' (4,6) og 'Relasjon mellom barn og voksne' (4,5). 

Totalt sett gir foreldre til barn i kommunale barnehager en skår på 4,4.

Det området som foreldre er minst fornøyd med, er barnehagens mattilbud. Der er gjennomsnittsskåren 3,4.

Gjennomsnittsskåren beregnes ut fra foreldres svar på en 5-punktsskala. Høy verdi betyr positivt resultat. Beste gjennomsnittsverdi er 5. Dårligste verdi er 1.

Resultater kommunale barnehager 2023 

Tallene for 2022 er identiske med tallene fra 2023. 
Tallene i parentes er resultatet nasjonalt.

 • Ute og innemiljø: 4,0 (4,2)
 • Relasjon mellom barn og voksen: 4,5 (4,5)
 • Barnets trivsel: 4,7 (4,7)
 • Informasjon: 4,2 (4,3)
 • Barnets utvikling: 4,6 (4,7)
 • Medvirkning: 4,2 (4,3)
 • Henting og levering: 4,4 (4,4)
 • Tilvenning og skolestart: 4,4 (4,5)
 • Tilfredshet: 4,4 (4,5)

Formål med Foreldreundersøkelsen

 • Foreldre får anledning til å si sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet.
 • Resultatene danner grunnlag for dialog om tilbudet i barnehagen mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens kvalitetsarbeid.
 • Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage.
 • Foreldreundersøkelser kan gi nyttig informasjon til eiere og myndigheter om foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet, og kan være en del av kommunens kunnskapsgrunnlag ved tilsyn.

Finn din barnehage 

Du finner resultatene for alle barnehagene i Bergen, både de kommunale og de private, på Barnehagefakta.no. 

Søk barnehageplass seinest 1. mars

Ønsker du barnehageplass i Bergen fra høsten 2024, søk elektronisk seinest 1. mars.  Hovedopptaket gjelder barn som ikke har barnehageplass, og som fyller kriteriene for lovfestet rett til plass. 

Les mer om: