Tre barn står sammen med kvinnelig varaordfører i kjole. To voksne kvinner klapper.
Varaordfører Linn Kristin Engø hadde æren av å klippe snoren med god hjelp av barna i barnehagen. Pedagogisk leder Sissel Sævareid sitter på stolen, og styrer Monika Økland står til helt til høyre.
Bilde: Astri Kamsvåg

Kalfarveien barnehage totalrehabilitert

Varaordfører Linn Katrin Engø sto for åpningen av nye Kalfarveien barnehage 3. november. Bygget fra 1870 er totalrenovert og er nå blitt en praktisk barnehage i tre etasjer med plass til 60 barn.

Barnehagen holder til i en 150 år gammel sveitservilla med særegen arkitektur. Bygget er nå blitt en funksjonell  barnehage, samtidig som de antikvariske interessene er ivaretatt. 

Hovedgrepet som er gjort er en helt ny innvendig trapp som gir lett atkomst til alle tre etasjene.

Prosjektets totale investeringsramme har vært på 69,6 millioner kroner.

Tilbakeført til det opprinnelige uttrykket

Bygget ble bygget som privatbolig i 1870 og har siden den gang også vært barnehjem og barnehage. Beliggenheten i villastrøket på Kalfaret, omgitt av tidstypisk bebyggelse med høy arkitektonisk verdi, har krevd at rehabiliteringen har blitt utført i tråd med Byantikvarens anbefalinger og at byggets særpreg ble tilbakeført og ivaretatt. Fasadene med utsmykking, vindusuttrykk og detaljer er gjenskapt, dels ved gjenbruk eller ved kopiering eller utskifting. Materialvalgene er gjort i samråd med Byantikvaren.

Store løvtrær uten blader foran lysegul sveitservilla.
Fasadene er gjenskapt til sitt opprinnelige uttrykk. All kledning har vært demontert og gjenbrukt i den grad det har vært mulig. Utsmykking og fasadedetaljer er rehabilitert eller nye kopier av laget der det har vært nødvendig. Ytterveggene er tilleggsisolert og vindtettet, og fasadene er gjenskapt til sitt opprinnelige uttrykk. Dette sikrer bygget et løft energimessig og vil bidra til lavere vedlikeholdskostnader over tid.
Bilde: Astri Kamsvåg

Miljøvennlig byggeplass

  • Møbler og bygningsmasse er gjenbrukt.
  • Byggeplassen har vært utslippsfri.
  • Prosjektet har hatt en sorteringsgrad på over 94 prosent.
Koselig rom med blå vegger og stort tredelt vindu.
Innvendig er huset ført tilbake til de opprinnelige fargene.
Bilde: Astri Kamsvåg
Lyseblå vegger med veggmalerier i trappeoppgang.
Vigdis Fjellheim har laget kunsten på veggene i trappegangen. Den nye innvendige trappen gir lett atkomst til alle etasjene.
Bilde: Astri Kamsvåg
To flotte tredelte vindu på lysegrønn vegg. Knallblå vegg til høyre i bildet
Bilde: Astri Kamsvåg
Knallblå vegger og fargerike puter til å leke i.
Bilde: Astri Kamsvåg

Under rehabiliteringen har barnehagen holdt til i det midlertidige barnehagebygget i Nygårdsparken fra barnehagestart høsten 2019.

Les mer om: