Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av byråd Linn Katrin Pilskog
SNAKK OM UKRAINA: Byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Katrin Pilskog, sier skolene har en viktig oppgave når det gjelder å forklare krigen i Ukraina. Skoler og kommunale barnehager i Bergen har fått tilsendt informasjon om hvordan voksne kan snakke om krigen.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Krigen i Ukraina: Informasjon til barnehager og skoler

Ansatte i skoler og kommunale barnehager i Bergen får informasjon om hvordan de skal snakke med barna om krigen i Ukraina.

Å snakke med barn om vanskelige tema som krig og konflikt, kan være utfordrende. Informasjon fra blant andre Utdanningsdirektoratet og Redd barna er sendt ut til ansatte i barnehage og skole. Informasjonen gir ansatte råd til hvordan de skal snakke med barn om krigen. 

Situasjonen i Ukraina og krigshandlingene som forgår der, bekymrer mange barn. Barnehager og skoler har en viktig oppgave å snakke med barn, lytte og gi de den trygghet de trenger. 

Viktig oppgave for skolene

Det er varierende hvor mye barn får med seg av nyheter og informasjon om krigen. Målet for voksne må være å sette ting i sammenheng, lytte og være ærlig. 

– Skolene har derfor en viktig oppgave i å snakke med barna om deres tanker og følelser om situasjonen når de kommer tilbake fra vinterferie. Vi har bedt skolene forberede seg på å ha alderstilpassede samtaler om det som skjer i Ukraina, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Katrin Pilskog.      

Russiske og ukrainske barn

Bergen er en flerkulturell by der også barn med russisk og ukrainsk bakgrunn går i våre skoler og barnehager. Disse barna, og barn som har vært på flukt eller opplevd krig, må ivaretas. 

– Voksne, både hjemme, i skolene og barnehagene, må være oppmerksomme på hvordan vi snakker om krigen. Det kan lett oppstå en situasjon der barn med tilknytning til Russland blir stigmatisert og ekskludert. Det må vi unngå, og voksne må huske at krigen er vanskelig også for russere bosatt i Norge. Snakk med barna for å forebygge mobbing og hetsing av russiske elever og barn, sier Pilskog.

Jodtabeletter til skoler, barnehager og helsestasjoner

Mange lurer også på hva krigen i Ukraina har å si for Norge. Det er viktig å understreke at norske myndigheter ikke ser noen trussel mot Norge, og at det ikke er krise i Norge. Vi har laget denne artikkelen om Bergens beredskap, der vi svarer på en del av spørsmålene fra innbyggere. 

Beredskapsavdelingen i kommunen er i gang med å lage system for forhåndslagring av jodtabletter på alle skoler og barnehager, slik at tabletter kan deles ut til barn og unge ved behov.  Gravide og ammende samt barn under ett år som ikke går i barnehage kan få jodtabeletter til seg selv og sitt spedbarn på helsestasjonen de tilhører.

Her finner du gode råd om egenberedskap, inkludert viktig informasjon om jodtabletter.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sier det er lite sannsynlig at krigen i Ukraina vil gi behov for jodtabletter, på grunn av den lange avstanden mellom Norge og Ukraina. Statsforvalteren i Vestland har god informasjon om hvem som bør ta jodtabletter og når.

Se også: