Jente og kvinne smiler til kamera
NYTTIG: Malene (14) synes det var nyttig å være med på samlingen Ung på nett på Kirkevoll skole. - Jeg håper at alle skolene i Bergen får dette, sier mor Hege Hillesøy Berg.
Bilde: Astri Kamsvåg

Malene (14): - Nyttig å lære om nettvett

"Ung på nett" er et nytt holdnings- og kunnskapsprogram i nettvett for ungdomsskoler over hele landet. Først ut i Bergen var elever på åttende trinn og foreldrene deres på Kirkevoll skole.

- Jeg kjente meg igjen. Jeg har selv opplevd å bli holdt utenfor av venner på nett. Det var ikke noe kjekt, sier Malene. 

En torsdag kveld i slutten av april var rundt hundre deltakerne samlet i gymsalen for å være med på en dannelsesreise i nettvett og digital dømmekraft. Der ble de utfordret til å ta vare på seg selv og andre i i digitale kanaler av Frode Rensel i stiftelsen Barnevakten.

Målet for samlingen var å bli mer bevisst på hvordan de kan bidra til bedre digital trivsel og til å forebygge og håndtere nettmobbing, hatefulle ytringer, utenforskap og kriminalitet i digitale kanaler.

Mor og datter kjenner seg igjen 

- Jeg ble overrasket over å høre at 15-åringer kan bli straffet for å dele noen typer bilder med andre. Det var jeg ikke klar over, sier Malene. 

Hun håper at de kan snakke mer om nettvett på skolen. 

Malenes mor, Hege Hillesøy Berg, forteller at også hun fikk noen aha-opplevelser under foredraget. 

- Det er ikke bare de unge som er mye på mobilen. Vi voksne er også blitt avhengige av å følge med på sosiale medier og nyheter. Jeg må nok innrømme at den er en tidstyv også for meg.

Hege Hillesøy Berg forteller at familien tok grep for et års tid siden. 

- Vi hadde en diskusjon hjemme hos oss da vi innså at mobilbruken hadde utartet seg. Vi ble enige om at ingen har lov å være på mobilen mens vi spiser middag.

- Opplegget her i kveld med Barnevakten er veldig bra! Jeg håper at alle skolene i Bergen får dette! sier hun.

Mennesker sitter på stoler med ryggen til kamera i en gymsal
SAMLING: Frode Rensel fra Barnevakten ledet samlingen for elever på åttende trinn og foreldrene deres på Kirkevoll skole.
Bilde: Astri Kamsvåg

- Barn i dag er født med en lang venstrearm

- Unge nå har et liv på internett i tillegg til det vanlige livet. Barn i dag er født med en lang venstrearm! Mobilen er en forlengelse av armen deres, innleder Henning Ettrup, rektor på Kirkevoll skole.

Han forteller at en voksen mann nylig har delt nakenbilder med elever på skolen. 

- Dette er ikke bare noe vi leser om i avisen. Dette skjer også hos oss her på Kirkevoll, sier han.

- Mobilen er et godt hjelpemiddel, men samtidig er det en utfordring at unge i dag bruker veldig mye tid på den. Vi ønsker å ruste elevene for den verdenen de møter også etter skolen, sier rektor. 

Ved å snakke om utfordringene på internett, forebygger vi negative opplevelser på nett, mener han.

Unge i dag er redde for å gå glipp av noe, og de er avhengige av å følge med på det som skjer på nett. Enkelte er på mobilen mer enn åtte timer daglig. Det handler om å finne balansen, for eksempel mellom søvn og skjermtid. Ifølge søvnforskere trenger unge i alderen 14-17 år 8-10 timer søvn i døgnet, får deltakerne vite.

To menn og en kvinne står foran en ribbevegg og smiler til kamera
SAMARBEID: Jogeir Sognnæs (etatsdirektør i Etat for spesialpedagogiske tjenester i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett), Leif Gunnar Vestbøstad Vik (daglig leder i Stiftelsen Barnevakten) og Gila Furnes (foredragsholder i Barnevakten).
Bilde: Astri Kamsvåg

Elever, lærere og foreldre må ha felles språk

- Ved at både elever, lærere og foreldre er med på samlingen, har vi et felles språk når vi snakker om utfordringene de unge har på nett. Det er lettere når vi har et felles begrepsapparat.

- For å lykkes må vi ha foreldrene med, fordi de er viktige støttespillere og rollemodeller.

Kirkevoll skole har satset på nettvett i en årrekke i samarbeid med Foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved skolen. Nå i vår er alle trinn på skolen involvert i en intensiv toukersperiode. 

Ung på nett er et samarbeid mellom Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Utdanningsdirektoratet, BUFDIR, Landsforbundet for helsesykepleiere, Stiftelsen Barnevakten og Bergen kommune.

LENKE
Ung på nett

Les mer om: