Tre jenter utendørs
EKSPERTENE: De tre elevene fra Åstveit skole har vært viktige i å teste og utvikle det nye leseverktøyet slik at det skal treffe ungdommer, og sier de er stolte av resultatet! Fra venstre Kandes (15), Amina (17) og Teodora (16).
Bilde: Olaf Gundersen

Nytt leseverktøy i ungdomsskolen: - Folk blir mindre utenfor

Bergenselever har vært sentrale i å utvikle nyskapende leseverktøy som nå lanseres nasjonalt. Ved hjelp av Vi leser! lærer unge lesing og språk på en ny måte. - Da stenges ikke noen ute, sier Amina.

Vi leser! er utviklet for nyankomne minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet som skal lære å lese for første gang. Læringsressursen egner seg også for elever som kan lese på sitt morsmål, men som nå skal lære seg norsk. Opplegget kan brukes både i mindre grupper og hel klasse. 

Elevmedvirkning

Elever fra to innføringsskoler i Bergen har vært aktivt deltakende i prosjektet. De har diskutert idéer og prøvd ut løsninger, og elevenes tilbakemeldinger og innspill har i stor grad preget den endelige læringsressursen. Målet er at nyankomne minoritetsspråklige elever i hele Norge skal føle at Vi leser! er laget for dem!  

- Vi er heldige som har fått være med å lage det, og jeg tror det har vært lurt å ha oss med for å være sikker på at det treffer ungdommer. Det er ungdommer som skal bruke det, og da er det kjempebra at vi har fått påvirke og bestemme underveis, sier Amina som er elev ved Åstveit skole. 

Vi leser! metoden

Skjermdump nettside
VI LESER: Slik ser den digitale læringsressursen ut, og du kan teste den på nett om du er nysgjerrig
Bilde: Skjermbilde

Den digitale opplæringen er en nasjonal ressurs som er som nå er åpen for alle. Vi leser! bygger på læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, og gir et godt grunnlag for videre leseopplæring. 

Motivasjon for læring og mestringsfølelse har vært nøkkelord i utviklingen av Vi leser! Her møter elevene meningsfulle tekster som speiler ungdommers univers. Gjennom arbeidet med tekstene lærer elevene nye ord, samtidig som de skal øve på å koble bokstaver til lyder og trekke dem sammen til stavelser og ord. 

Du kan teste Vi leser! her

Åpner dører

- Det kommer til å hjelpe folk som er nye i Norge og ikke har lært å lese og skrive, og det er veldig viktig. Uten å kunne språk og lesing kan man nesten ikke gjøre noe. Det gjør det vanskelig å jobbe, å forstå og å kommunisere med andre, sier Amina som får støtte av venninnene Kandes og Teodora. - Det åpner dører på en måte. Folk blir mindre utenfor av dette, og vi håper det vi har gjort nå kan hjelpe andre.  

Det samme sa byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Katrin Pilskog, ved lanseringen av læringsressursen. 

Linn Katrin Pilskog
INNGANGSBILLETT: Dette handler om å gi folk en inngangsbillett til samfunnet, sa skolebyråd Linn Katrin Pilskog da hun lanserte den nye nasjonale læringsressursen.
Bilde: Mauricio Pavez, HVL

- Dette programmet gir barn evnen til å gjøre ting som vennene deres tar for gitt, som å lese navnene på banene i Playstation-spillet sitt, eller sende melding til vennene om de vil spille fotball. Å lære å lese og skrive handler om å kunne leve på en likeverdig måte, sa Pilskog.

På flere språk

Gjennom 26 moduler blir eleven introdusert for bokstaver, ord og tekster, i stadig mer komplekse sammensetninger. I hver modul er det øvelser der eleven får språklig bevissthet om setninger, ord, stavelser og lyder i språket. Alle øvelsene er illustrert med animasjoner, bilder og lyd. Vi leser! tilbyr muntlig språkstøtte på norsk, arabisk og somali. 

Vi leser! - engelsk er utviklet for nyankomne minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet som trenger innføring i engelsk for å bli klare for engelskfaget i norsk skole. Vi leser! - engelsk har en kommunikativ tilnærming til språklæring, og målet er at elevene skal få et grunnleggende ordforråd og kunne delta i enkle dialoger og skrive enkle setninger og tekster på engelsk. Tekster og ord som øves er oversatt til arabisk, somali, ukrainsk og norsk, og oppgavene støttes og motiveres av muntlige forklaringer på de fire språkene. 

Samarbeidsprosjekt 

Utviklingen av Vi leser! har pågått over tre år og er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet (HVL).  Det er etat for skole i Bergen kommune som har stått for utviklingen av det faglige innholdet, mens Medielab på HVL har laget løsningen. Prosjektet har hatt støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Les mer om: