Smilende lite barn med solhatt og lilla genser
Bilde: Maiken Kristoffersen

Søk barnehageplass seinest 1. mars

Ønsker du barnehageplass i Bergen fra høsten 2024, søk elektronisk seinest 1. mars. Hovedopptaket gjelder barn som ikke har barnehageplass, og som fyller kriteriene for lovfestet rett til plass.

For å ha rett til plass ved hovedopptaket

  • må barnet være fylt ett år innen utgangen av november 2024
  • må du søke om barnehageplass seinest 1. mars 2024
  • må du ønske oppstart seinest høsten 2024
  • kan ikke barnet allerede ha en barnehageplass per 1. mars 2024

Hovedopptaket pågår frem til alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud om én plass. I denne perioden kan du ikke endre søknaden din. 

Prioritet

Du kan søke seinest 1. mars om prioritet til barnehageplass. Legg ved gyldig dokumentasjon i søknaden eller i kontaktskjema.

Dersom du har behov for hjelp, kan du besøke Innbyggerservice i Kaigaten 4. 

Barnehageplass - søke eller endre søknad

Les mer om: