To små barn sitter på gulvet og leker med duplo.
UNDERSØKELSE: Bergen kommune undersøker behovet for å opprette et tilbud som har åpningstid utover dagens ordinære barnehagetilbud.
Bilde: Vibeke Blich

Spørreundersøkelse: Trenger du kveldsåpen barnehage?

Bergen kommune inviterer alle foreldre med barn i barnehage i Bergen til å delta i en spørreundersøkelse om kvelds- og nattåpne barnehager. Rundt 21.000 foreldre inviteres til å delta.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge om foreldre i Bergen har behov for et kvelds- og/eller nattåpent tilbud, før vi eventuelt utreder innholdet i et slikt tilbud.

Vi gjennomfører undersøkelsen på bakgrunn av bystyrets vedtak i januar 2023: "Bystyret ber byrådet om å undersøke behovet for en ordning med kveldsåpne barnehager med fokus på foreldre som arbeider turnus eller kvelds/nattskift."

Vi undersøker behovet for å opprette et tilbud som har åpningstid utover dagens ordinære barnehagetilbud. Vi har ikke definert hvordan et slikt tilbud vil organiseres, og hvilke krav til pedagogisk innhold og bemanning tilbudet vil ha. Vi har heller ikke avklart om et kvelds- og/eller nattåpent tilbud vil åpne for at barna kan være flere timer i barnehagen totalt.

Du får lenke til undersøkelsen på e-post

Foreldre med barn i barnehage får lenke til undersøkelsen på e-post i løpet av oktober. 

Det er frivillig for deg å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym. Vi samler ikke inn personlig informasjon som kan identifisere deg. Svarene dine kan heller ikke knyttes til deg på andre måter.

Spørsmål?

Har du spørsmål om undersøkelsen? Kontakt gjerne
nadine.bratholmen@bergen.kommune.no eller  
sara.helgesen@bergen.kommune.no

Les mer om: