Kvinne med mørkt hår og bruk frakk sitter på huk og legger en kobberkiste ned i et hull i betongulv.
Linn Katrin Pilskog legger ned grunnsteinen i form av en tidskapsel i betonggulvet i den nye bygningen på Eidsvåg skole.
Bilde: Astri Kamsvåg

Tidskapsel lagt ned på nye Eidsvåg skole

- Her på Eidsvåg skal vi ta vare på noe av det gamle, samtidig som vi bygger nytt og moderniserer. Dette blir en skole for fremtiden, sa Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett.

- Mitt håp er at denne skolen blir mer enn en skole. Den skal være tilgjengelig for naboer, lag og organisasjoner og utelekeplass for alle når skoledagen er over. Skolen skal være hjertet i nærmiljøet, fortsatte byråden i talen hun holdt da hun la ned grunnsteinen i form av en tidskapsel på nye Eidsvåg skole 2. februar 2023.

Linn Katrin Pilskog la disse gjenstandene oppi kobberkisten før hun tok på lokket og la kisten ned i åpningen i betonggulvet:

  • en hundrekroneseddel
  • dagens aviser (Bergens Tidende og Bergensavisen)
  • gjennomføringsvedtaket
  • kontrakten
  • tegninger av den nye skolen
Kobbereske med inskripsjonen "Eidsvåg skole. Grunnstein nedlagt av byråd Linn Katrin Pilskog torsdag 2. februar 2023".
‘Grunnsteinen’ består av en kobberkiste (33 cm lang, 23 cm bred, 10 cm høy) som byråden la ned i betonggulvet i inngangspartiet inne i skolebygget. En glassplate skal legges oppå kobberkisten.
Bilde: Astri Kamsvåg

Taket på idrettshallen blir uteområde med grønnsakshage

De drøyt 4.500 kvadratmetrene på taket av den nye idrettshallen som bygges vegg i vegg med den nye skolebygningen, blir del av skolens uteområde. I tillegg til grønnsakshage blir det også et område for ballspill der.

Skisse av hele anlegget med 1952-bygget i bakgrunnen, nybygget i midten og idrettshallen i forgrunnen.
Skisse av hele anlegget med 1952-bygget i bakgrunnen, nybygget i midten og idrettshallen i forgrunnen. Det er taket på idrettshallen som skal være uteområde for elevene. Glassfasaden i vestibylen i nybygget binder bygget sammen det eldre murbygget.
Bilde: LINK Arkitektur

Innflytting til skolestart 2024

Planen er at nye Eidsvåg skole skal være ferdig til skolestart i august 2024. Siden sommeren 2018 har skolen holdt til i erstatningsskolen som ligger ved siden av. Andre skoler i Åsane skal bruke erstatningsskolen når anleggsperioden er ferdig og elevene flytter inn i nye Eidsvåg skole.

Gymsalen i den gamle skolebygningen blir bygget om til bibliotek. Etter innflytting vil innendørs gymnastikkopplæring foregå i den nye idrettshallen.

En rød, ny bygning til venstre i bildet og en hvit eldre bygning med stillas til høyre. Containere og gjerder foran.
Nye Eidsvåg skole henger sammen med den eldre skolebygningen fra 1952. Både nybygget og idrettshallen skal ha passivhus-standard. Hovedkilden for varme vil være varmepumpe med energibrønner.
Bilde: Astri Kamsvåg
Skisse av skoleplass med trær og lekende barn, gammel og ny skolebygning i bakgrunnen.
Skal skal den nye skolen bli.
Bilde: LINK Arkitektur

Les mer om byggeprosjektet: Byggeprosjekt Eidsvåg skole

Les mer om: