Kvinne med mørkt langt hår og blå skjorte som ser i kamera.
- Jeg er veldig glad for at vi nå bruker Vigilo i alle barnehager og skoler i Bergen, sier Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Vigilo kommunikasjon innføres i alle kommunale barnehager

Fra 24. august skal de resterende 53 kommunale barnehagene i Bergen ta i bruk Vigilos kommunikasjonsløsning. Dette betyr at fra nå av skal alle kommunale barnehager og skoler bruke løsningen.

Barnehagene og skolene skal bruke Vigilo for å kommunisere digitalt med foreldre til mer enn 34.000 barn. 

- Dette vil gi en tryggere, og mer effektiv kommunikasjon mellom foreldre og barnehage eller skole. Jeg er veldig glad for at vi nå bruker Vigilo i alle barnehager og skoler i Bergen. Jeg håper det vil gjøre hverdagen lettere for både lærere og foreldre, sier Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett.

Bergen kommune har brukt det siste året på å innføre Vigilos kommunikasjonsløsning gradvis i 91 barnehager og 83 skoler. Løsningen har løpende blitt forbedret og videreutviklet sammen med barnehagene, skolene og Vigilo. 

Trygg, lukket løsning

Den lukkede løsningen sikrer personvernet, er trygg og effektiv, og samler all kommunikasjon på ett sted. Løsningen erstatter mindre sikre kommunikasjonskanaler som e-post, SMS og ranselpost. 

Personvernet og informasjonssikkerheten til innbyggerne i kommunen er viktig, og både forvaltningsloven, personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) stiller strenge krav til kommunens behandling av personopplysninger. 

Vigilo har siden 2019 vært Bergen kommune sitt oppvekstadministrative system. 

LES MER OM VIGILO: Vigilo for kommunikasjon mellom hjem, barnehage, SFO og skole

Flere nyheter om barnehage og skole