Vigilo kommunikasjon innført ved alle skoler i Bergen

Fra 9. juni skal foreldre til 22.000 elever ved 62 skoler erstatte ranselpost, e-post og SMS med Vigilo kommunikasjon. Dette vil gjøre kommunikasjon mellom hjem og skole tryggere og mer effektiv.

- Jeg er glad for at vi har funnet en trygg og god løsning for kommunikasjon mellom hjem og skole. Jeg håper det vil føre til at foreldre opplever kontakten med skolen enklere, sier Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett. 

Høsten 2021 ble utvalgte barnehager og skoler plukket ut til å være med å teste løsningen, og i februar i år tok en rekke skoler og barnehager i bruk kommunikasjonsløsningen i Vigilo. Erfaringene med de nye rutinene for å kommunisere med skolen og SFO har vært gode. Siden da har løsningen blitt ytterligere forbedret og videreutviklet. Fra og med 9. juni bruker alle kommunale skoler i Bergen løsningen. 

Har brukt Vigilo i tre år  

Vigilo har siden 2019 vært Bergen kommune sitt oppvekstadministrative system. Barnehager og kommunale skoler i Bergen har foreløpig brukt Vigilo til å motta søknader om barnehageplass, opptak til barnehager, skoleadministrasjon og for å motta søknader om SFO-plass. 

Kommunikasjonsløsningen er en del av Vigilo som brukes til digital kommunikasjon mellom hjem og barnehage, skole og SFO. 

I tillegg til meldinger, fravær og nyheter, vil det med kommunikasjonsløsningen også komme nye muligheter. For eksempel vil barnehage og SFO kunne sjekke inn/ut barn i Vigilo. Etter hvert vil skolene også kunne dele timeplaner, fraværsoversikter og karakterer med foreldre, i tillegg til å innhente samtykker. 

Alle barnehagene i gang etter sommerferien 

Omtrent halvparten av de kommunale barnehagene har tatt i bruk løsningen. 24. august skal de øvrige barnehagene ta i bruk løsningen.   

LENKE: Vigilo for kommunikasjon mellom hjem, barnehage, SFO og skole

Les mer om: