Sandstrand på Helleneset
HOPP I HAVET: Badevannstermometeret på Helleneset viste 11.1 grader på det som i følge kalenderen skal være årets første sommerdag
Bilde: Trude Haugen

Alt klart for årets badesesong!

Vi skriver juni – den første sommermåneden. Enn så lenge er det lite som minner om sommer, men målinger av vannkvalitet og sjøtemperatur på offentlige badeplasser er i hvert fall godt i gang.

Kjell Håland tar vannprøve
Vannprøvene blir testet for e-coli og intestinale enterokokker, og resultatene blir oppdatert på kommunens Badevanssider
Bilde: Trude Haugen

Det er tidlig morgen. Klokken har ikke engang rukket å bli 09.00 når Kjell Håland gjør seg klar til å ta dagens første badevannsprøve. Første stopp er Vollane i Eidsvåg. En liten vannflaske blir fylt, og termometeret viser 10,7 grader.

-Badevannstemperaturene hadde nok vært bedre om vi ikke tok de så tidlig, men det er på morgenkvisten e.coli'en trives best, og det er primært den vi er ute etter, sier Kjell. Han jobber i tilsynsgruppen i Bergen Vann og er en av dem som starter hver morgen i sommerhalvåret med en tur på en av byens badeplasser.

Offentlige badeplasser

Kart over offentlig tilrettelagte badeplasser i Bergen
Vi har 23 offentlig tilrettelagte badeplasser i Bergen
Bilde: Bergen Vann

I Bergen har vi 23 offentlige badeplasser. Disse er tilrettelagt med toaletter, bosspann og har offentlig ettersyn. Fra april til september blir det herfra tatt ukentlige prøver av vannkvaliteten og sjøtemperaturen blir målt. I tillegg blir det tatt stikkprøver fra 17 andre mye brukte badeplasser i løpet av sesongen.

Her finner du oversikt over alle de offentlige badeplassene Bergen, fordelt på bydeler: Bergen kommune - Badeplasser 

Mari Linn Haukeland på vannlaboratoriet i Bergen Vann tar imot og analyserer prøvene
Mari Linn Haukeland på vannlaboratoriet i Bergen Vann tar imot og analyserer prøvene
Bilde: Trude Haugen

Torsdag 1. juni startet dagen som sagt ved Vollane, og fortsatte til Tømmervågen, Helleneset, Sandviken sjøbad og Nordnes sjøbad som alle er offentlig tilrettelagte badeplasser. I tillegg ble det tatt prøver fra både Ballastbryggen og Sydnes sjøbad. Termometeret viste fra 10,2 til 11,5 grader. Badevannstemperaturer for de aller tøffeste vil nok de fleste mene.

Vannprøver gjøres klar til analyse
Vannprøver gjøres klar til analyse
Bilde: Trude Haugen

Laboratoriet

Kjell er gjennom dagens liste, og seks fulle vannflasker blir kjørt til Bergen Vann sitt vannlaboratorium på Spelhaugen. Der står Mari Linn Haukeland klar for å analysere innholdet. Hun leter etter både e.coli og intestinale enterokokker. Disse kan gi en indikasjon på avløpslekkasje. Om det finnes e.coli, får hun svar på det i løpet av ett døgn. Enterokokkene tar to døgn før resultatet ligger klart. Og så fort resultatet foreligger, blir de registrert og gjort tilgjengelige på nettsidene til Bergen kommune.

Badevannskvalitet

Vannkvaliteten i Bergen er jevnt over god. Lokale variasjoner kan skje etter for eksempel regn. 

-Rett etter et kraftig regnskyll er sjansen for dårlig badevannskvalitet høyere enn vanlig. Som regel vil vannkvaliteten være god igjen etter ett døgn. Uansett har vi rutiner som følger opp dette og finner årsaken, sier Kjell Håland. 

Rent vann til folk og fjord

Fra en tid der avløpet ble dumpet rett i nærmeste innsjø eller sjø, har vi i dag rensemetoder i avløpsrenseanleggene våre som har bidratt til at fjordene våre, og også badevannet vårt, er renere enn noen gang. Renseanleggene er også flyttet fra de indre fjordområdene til mer åpne farvann hvor utskiftningen av vannmassene er bedre.

Les alt om badevann og badeplasser i Bergen kommune her