Drikkevannet er trygt!

Koronavirusepidemien utgjør ikke økt risiko for smitte via drikkevannet fordi vannbehandlingsanleggene våre har barrierer for dette viruset på lik linje med andre sykdomsfremkallende virus.

Gjer Bergen grønare

Bergen skal bli Noregs grønaste by med matskogar og parsellhagar. – Dyrking er eit fantastisk verktøy for undervising, fellesskap og glede, seier Gerd Lithun i Etat for landbruk i Bergen kommune.

Nye parkeringsregler 1. april utsettes til 1. oktober

Iverksettelse og håndheving av de nye parkeringsreglene som ble vedtatt i desember utsettes seks måneder. Dette innebærer blant annet at boligsonekunder kan beholde to biler i sonen en stund til.

Løse masser i Skansemyrsveien

Fra og med 2. januar og til og med 30. april vil det pågå anleggsarbeid i Skansemyrsveien. Onsdag 18. mars veltet noen betongklosser ut i veibanen, og området er nå sikret på nytt.

Vår viktigste oppgave- alltid nok og trygt drikkevann

Vi skal sikre nok og trygt drikkevann til alle abonnenter i Bergen. Derfor er vi i beredskap og har satt i gang tiltak for å hindre smittespredning.

Tre milliarder mennesker får ikke vasket hendene

Håndvask med rent vann og såpe er det beste middelet i kampen mot koronavirus, men nesten halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til dette.

Byarkitekten søker flere gode eksempler

Når Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi nå skal digitaliseres, skal også eksempelsamlingen i strategien utvides. Byarkitekten tar imot forslag til nye gode eksempler frem til 20. april.

Dyrkar grønsaker og fellesskap

Lokal produksjon av grønsaker er vinn-vinn for natur, miljø og folk. På Solneset Gård aukar dei produksjonen av grønt, og inviterer samstundes byfolk til å ta del i dyrkinga.

Varsler utvidelse av reguleringsområdet for bybanetrasé i sentrum

Byrådet mener det er nødvendig å få tydeligere avklart hvordan et tunnelalternativ i sentrum, med oppdatert kunnskapsgrunnlag, scorer i forhold til vedtatt dagløsning.

Tre konsulentteam valgt til Dokken-oppdrag

I hard konkurranse er det nå tre konsulentteam som er valgt ut til å jobbe med spennende oppgaver på Dokken utover våren.