Vil du hjelpe oss å registrere kulturminner?

Byantikvaren inviterer til dugnad der vi sammen med foreninger, lag og enkeltpersoner registrerer og dokumenterer et større antall av kulturminnene i Bergen.

Markerte ny gang- og sykkelvei langs Bjørgeveien

1000 meter ny sykkelvei og gangbro har åpnet for et nytt friluftsområde ved Sælenvannet. 5. oktober ble den nye gang- og sykkelveien offisielt åpnet.

Barn bygger by av plastboss

Skoleelever og barnehagebarn i Bergen har bidratt til Plastbyen 2018. Nå skal det flotteste byggverket kåres.

Juletre til Newcastle: Vet du om det perfekte treet?

Bymiljøetaten søker seks store, fine juletrær til donasjon. Ett av dem skal til Newcastle, som har vært tradisjon siden 1949.

Legger to alternativer til plan for Nyborg næringsområde på høring

Byrådet har vedtatt å legge på høring offentlig områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde med to alternativer som er tilpasset to ulike traséer for bybanen.

Over 60.000 turer - og snart kommer flere bysykler

Barnesykdommene på vei bort for Bergen bysykkel, og snart kommer 200 nye sykler.

Vi følger med på luftkvaliteten

I vinterhalvåret oppdaterer vi daglig langtidsvarselet for luftkvalitet. Det er ikke ventet vær som kan gi moderat eller høy luftforurensing frem til mandag 22. oktober.

Beredskap ved dårlig vær og mye nedbør

Dårlig vær med mye regn og vind kan gi økt risiko for skader på eiendom. Les om hvilket ansvar du selv har, og hva kommunen kan hjelpe med.

Slik søker du om vrakpant på eldre ildsteder

Bergen kommune gir 5000 kroner i tilskudd når du skifter ut et eldre ikke-rentbrennende ildsted. Her finner du reglene og søknadsskjema.

Sparer penger med ny, avansert vedovn

Kommunen gir deg 5.000 kroner om du kjøper en økonomisk og miljøvennlig varmekilde, og det er lurt å være kjapp.

Meld inn feil ved avløp, vann, vei, parkering eller forurensing

Meld fra ved å bruke vårt nettbaserte feilmeldingssystem.

Slik er det første klimabudsjettet for hele Bergen kommune

Utslippene går ned, men mye må fortsatt skje for at Bergen skal oppfylle egne klimamål.

Broen på Nygårdstangen skal hete Nonnekloppen

Byrådet vedtok 20. september at den nye gang- og sykkelbroen mellom ADO Arena og Brannstasjonen skal hete Nonnekloppen.

Se bildene fra åpningen av Oppstemten

Trappestien skal få flere til å gå i byfjellene. – Et mesterverk av et byggverk, sa statsministeren.

Nominer kandidater til Tilgjengelighetsprisen

Bergen kommune og Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) inviterer deg til å sende inn forslag til Tilgjengelighetsprisen 2018.

Markerte at Puddefjorden er dekket med rene masser

Puddefjorden er nå ryddet for skrot og avfall. – Vi skal ikke mange tiår tilbake i tid før det var helt utenkelig, sa klima- og miljøministeren.

Vil ruste opp Olav Kyrres gate

Byrådet anbefaler et forprosjekt for opprusting av Olav Kyrres gate, med forventet anleggsstart i mars 2019.

Har etablert verdensarvråd for Bryggen

Alle verdensarvsteder skal ha sitt eget verdensarvråd. Nå har også Bergen fått sitt, og ordfører Marte Mjøs Pedersen er valgt til leder for rådet for verdensarvstedet Bryggen.

Fire fine turer utenfor allfarvei på Byfjellene

Byfjellene er på sitt vakreste om høsten. Her er tips til fire flotte ruter som ligger litt på siden av de mest brukte stiene, enten du vil gå langt eller kort, tungt eller lett. God tur!

Ny strategi skal løfte Bergen som gå- og sykkelby

Byrådet setter i gang strategiarbeidet med å gjøre Bergen til en mer attraktiv gå- og sykkelby frem mot 2030.

Gode krefter gjør byfjellene enda bedre

Byfjellene er bergensernes privilegium. Og mens du går tur, jobber mange gode krefter sammen for å gjøre fjellbyen Bergen enda bedre.

Fikk forskningsmidler til alternativ boligutvikling

Bergen kommune ble som 8 av 78 søkere plukket ut til å få midler fra Forskningsrådet. Sammen med med Trondheim kommune, NTNU og Sintef skal Bergen se på hvordan kommunen kan være en pådriver for alternative boligløsninger.

Vil ha flere kvinnelige gater i Bergen

Bystyret vil at flere gater og plasser i Bergen skal tildeles navn etter kvinner.