Ibsens gate åpner for gjennomkjøring 30. november

Mandag 30. november klokken 05.00 åpner Ibsens gate igjen for gjennomkjøring.

Ny gåstrategi for Bergen på plass

Bystyret har vedtatt Gåstrategi for Bergen 2020- 2030. Den legger opp til at fotgjengere prioriteres fremfor andre transportgrupper.

Har vedtatt ny sykkelstrategi for Bergen

Byrådet har vedtatt sykkelstrategi som gjelder frem til 2030. Sykkelstrategien skal være et styringsverktøy for planlegging og bygging av infrastruktur for sykkel i Bergen.

Varsler fare for flom

Det er meldt om mye regn natt til lørdag. Dette kan gi økt risiko for skader på eiendom. Les om hvilket ansvar du selv har, og hva kommunen kan hjelpe med.

Vil ha flere fotgjengeroverganger i sentrum

Som svar til et privat forslag, ber bystyret byrådet gjennomføre en enkel fotgjengeranalyse i Bergen sentrum.

Vil redusere trafikkmengden på Danmarksplass

Bystyret har behandlet et representantforslag om krisepakke for Danmarksplass.

Meld fra om manglende brøyting eller glatte veier

Gjennom vinterhalvåret har Bymiljøetaten ansvar for å brøyte, strø og salte kommunale veier, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveier.

Bergen hedret for landstrøm til skip

Landstrømanlegget i Bergen havn tok sølv i kåringen av “Årets lokale klimatiltak”.

Oppsummering av skissefasen for Bybanen til Åsane er klar

Plan- og bygningsetaten har levert en oppsummeringsrapport med anbefalinger så langt i planarbeidet for Bybanen til Åsane. Se film som viser traséen.

Byutviklingskonferansen 27. november med tema KRISE, her er program og direktelenke

I dag klokken 10.00 starter Byutviklingskonferansen 2020! Denne gang i form av en digital sending fra Grieghallen. Konferansen er åpen for alle.