Bli med på workshop: Hva skal til for å klare seg uten privatbil?

Meld deg på workshop om mobilitetsløsninger som oppfyller brukernes forventninger til blant annet forutsigbarhet, komfort, tid, økonomi og miljø.

Ledig areal på Fisketorget i Bergen

På torgflaten er det nå et ledig areal for utleie for sesongen 2019. Søknadsfristen er 15. mars 2019.

Konkurransen for Torget-Bryggen er i gang

De fem finalistene som er valgt ut til å gå videre i plan- og designkonkurransen for byrommene Torget-Bryggen fikk omvisning i området 8. februar.

Tilskudd til urbant landbruk i Bergen 2019

Bystyret har økt tilskuddspotten til urbant landbruk til 252 000 kroner i 2019. Lag og foreninger kan søke, og søknadsfristen er 1. mars.

Overnatt med byens fineste utsikt i vår

Tubakuba er et spennende og gratis overnattingstilbud på Fløyen for barnefamilier. Nå kan du søke overnatting til og med april.

"Rødbygget" i Møllendalsveien er tilbake i gammel stil

Bygget hadde omfattende råteskader og var angrepet av borebiller. Nå har Etat for bygg og eiendom satt bygget tilbake til opprinnelig stil.

Anbefaler bybanedepot i fjell i Nordre Lyshovden

Depotet er planlagt som fjellanlegg, der del av et servicebygg vil ligge i dagen. Oppstillingsplasser og tilkomstsspor er planlagt i fjell.

Har undersøkt mikroplast fra fotballbaner

Forskerne fant mindre mikroplast enn det tidligere anslag antyder. – Det er noe som ikke stemmer, sier plastforsker Marte Haave.

Følg med på luftkvaliteten

Det er ventet lite luftforurensing i Bergen frem til og med mandag 25. februar.

Glatt? Slik er vinterberedskapen på veiene

Bymiljøetaten har ansvar for å brøyte og strø kommunale veger, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveger.

Har oppgradert Lyreneset friområde

Trenger du et turtips i helgen? Lyreneset friområde Nygårdsviken på Laksevåg er oppgradert. Her finner du blant annet lekeområde, fiskemuligheter og gapahuk.

Slik søker du om vrakpant på eldre ildsteder

Bergen kommune gir 5000 kroner i tilskudd når du skifter ut et eldre ikke-rentbrennende ildsted. Her finner du reglene og søknadsskjema.

Musikkpaviljongen blir ny

Musikkpaviljongen i Byparken pakkes nå inn med stillas og skal oppgraderes. Arbeidet skal etter planen bli ferdig mot slutten av april.

Vassdragsrådet er i gang

- Satsing på grøntområder og vassdrag er viktig. Jeg håper rådet vil bli et forum for diskusjon og meningsbryting, sa byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti da hun åpnet det første møtet i Vassdragsrådet.

Lær om hvordan skogen kan beskytte oss

Skogen sin funksjon i bratt terreng er tema på frokostmøte 20. februar.

Tester ut nye mattilbud på Torget

Ny strategi for utvikling av Torget har åpnet for "food trucks" på Fisketorget. De første matvognene er allerede på plass.

Lanserer testversjon for varslet luftkvalitet

Miljødirektoratet har onsdag 30. januar lansert en ny nasjonal varslingstjeneste for luftkvalitet. I tjenesten kan du blant annet finne digitale kart som viser varslet luftkvalitet for din bydel.

Bystyret gir føringer for flomsikring av Nesttunvassdraget

Bystyret har behandlet sak om fremdrift for sikring av Nesttunvassdraget. Bystyret ønsker alternative metoder til flomtunnel for sikre vassdraget mot 200 års flom.

Vil ivareta og utvikle klosteranlegget i Kaigaten

Bystyret ber byrådet om å gå i dialog med eierne av Kaigaten 1, om at Bergen kommune kan overta eiendommen for å ivareta og utvikle klosteranlegget.

Slik skal Bergen bekjempe plastproblemet i 2019

I fjor fikk Bergen sin første tiltaksplan mot plast og marin forsøpling. I år er det tid for handling.

Søk om penger til klima- og miljøtiltak

Potten er doblet i 2019. Søknadsfrist: 15. februar.

Forslag om endring i forskrift om minsteareal for hjortejakt

Bergen kommune foreslår nå endring i forskrift om minsteareal for jakt på hjort i Bergen kommune, og sender forslaget ut på høring.

Bysyklene har fått piggdekk

Bergenserne har syklet nesten 100.000 turer med bysyklene så langt i år. Nå har syklene gått over til vinterdrift, og samtlige sykler har fått piggdekk.

Briste eller bære i Store Lungegårdsvann

Vil den bløte sjøbunnen i Store Lungegårdsvann tåle å bli tildekket av steinmasser fra Ulrikstunellen? Det sjekker Renere havn prosjektet ut nå.

Får hummeren flere kamerater i Byfjorden?

Bergen kommune ønsker å vite mer om hva som skjer med livet i Byfjorden etter at den har fått ny sjøbunn.