Husk båndtvang for hunder der husdyr beiter

I store deler av Bergen kommune er det båndtvang hele året, for eksempel på skiltede turveier på Byfjellene. Der husdyr beiter, er det båndtvang frem til 31. oktober.

Søk støtte til ladeinfrastraktur i borettslag og sameier

Borettslag og sameier i Bergen kan søke om støtte til å etablere infrastruktur som legger til rette for etablering av ladestasjoner.

Er boligen du leier godkjent til boligformål?

På denne tiden av året er mange studenter på flyttefot. Her får du informasjon om fremgangsmåte dersom du vil sjekke at boligen du leier er godkjent til boligformål.

Se film som viser vedtatt bybanetrasé til Åsane

Lurer du på hvor den vedtatte traséen mellom Kaigaten og Vågsbotn går? Her finner du en enkel animasjonsfilm, laget av Plan- og bygningsetaten.

Har lagt frem utkast til skogplan for Bergen kommune

Planen gir en oversikt over skogen i Bergen kommune, og belyser viktigheten av skogbruket i kommunen, både ved å påpeke betydningen i forhold til FNs bærekraftsmål og peke på fremtidige muligheter og utfordringer.

Har lagt frem sykkelstrategi for Bergen

Byrådet har lagt sykkelstrategi for 2019 - 2030 frem på høring. Sykkelsatsingen er en viktig brikke for å nå nullvekstmålet kommunen, fylkeskommunen og staten har forpliktet seg til gjennom byvekstavtalen.

Vil ta lederrolle i arbeidet med FNs bærekraftsmål

Byrådet ønsker å ta en lederrolle som pådriver for arbeidet med FNs bærekraftsmål, både i Bergensregionen og Norge.

Frokostmøte: Inkluderende arkitektur i sentrumsutvikling

Hvordan kan vi bli bedre til å utvikle gode og inkluderende løsninger i bolig- og områdeplanlegging? Det er tema for høstens første Bærekraftig frokost.

Sommergøy i Nygårdsparken

Nygårdsparken byr på mange ulike aktiviteter for store og små i sommer. Sjekk oversikten med alt fra barneloppis via babykafé til sommerkonserter.

Klipp hekken og bidra til en tryggere skolevei

Har du husket å klippe hekken? Det er ekstra viktig å bidra til et mer trafikksikkert nærmiljø når små barn skal ferdes til og fra skolen.

Legger gåstrategi for Bergen ut på høring

Byrådet legger gåstrategi for Bergen 2019 - 2030 ut på offentlig høring. Hovedmålet er at Bergen i 2030 har en gangandel på 30 prosent.

Legger frem strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen. Byrådet har nå lagt den prinsipielle delen av strategien frem på offentlig høring.

Ny Kommuneplanens arealdel (KPA) på plass

Bystyret vedtok i juni Kommuneplanens arealdel 2018-2030. - Tre hovedgrep er å gå fra bilbasert til kompakt by, bestemmelser som sikrer kvalitet, samt å ta vare på blå og grønne arealer, oppsummerte daværende byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti i bystyret.

Har kåret vinner for designkonkurranse Torget - Bryggen

Juryen har valgt å gå videre med forslaget "Mot Vågen" i utforming av Torget - Bryggen.

På fjelltur? Vis hensyn til beitedyrene

Byfjellene i Bergen er også matfat for storfe, sauer og lam som beiter. Husk båndtvangen for hund, og møt beitedyrene med respekt.

Grunnboringer og midlertidig parkeringsforbud i Sandviken i august

Grunnboringer og midlertidig parkeringsforbud i Sandvikenhar oppstart i uke 32 (5.–11. august).

Prøv miljøkajakken og hjelp til å holde kysten vår ren

Miljøkajakken er blitt en suksess, og ordningen er nå utvidet.

Visste du dette om Bergen?

Hvor mange kilometer med fortau har vi? Hvor mange bergensere er vi? Når var det varmest i Bergen, og når regnet det mest i 2018? Hvor stort er strømforbruket? Alt dette og en rekke andre faktaopplysninger om Bergen kan du lese om her.

Har du testet treningsparken på Montana?

På Montana har Bymiljøetaten laget en flott egentreningspark for beboere og turgåere.

Bergen Bysykkel fyller ett år

Fredag 28. juni markerte Bergen Bysykkel ettårsdagen for bysyklene i Bergen. Dette blir feiret med kake og gratis bysykling hele dagen.

Nytt sykkelkart skal gjøre det enklere å være syklist i Bergen

Det nye sykkelkartet viser anbefalte ruter i Bergen. Kommunen håper dette vil motivere flere til å begynne å sykle.

Skal gjøre det trygt og attraktivt å ferdes til fots

Gåstrategi for Bergen 2019-2030 skal bidra til å sikre bedre tilrettelegging for gående, og den peker på flere viktige innsatsområder.

Har satt ut avfallsbeholdere til engangsgriller

Bymiljøetaten har satt ut fire avfallsbeholdere til brukte engangsgriller. De er plassert på Georgerenes verft, Klosterhaugen, ved Galgebakken og i Nordnesparken.

Plantet plommetrær på Nykirkeallmenningen

Bergen kommune og Kunsthall 3.14 har gått sammen om å bli en del av kunstnergruppen Fallen Fruit sitt prosjekt med å skape verdens største frukthage.

Vedtok kulturminnestrategi for Bergen

Bystyret har vedtatt strategien "Identitet med særpreg" som utgjør første del av kommunedelplan for kulturminner for Bergen.