Se resultater av luftkvalitet-målinger i alle bydeler

Se månedlige oversikter for alle steder der Etat for helsetjenester måler luftkvaliteten.

DOGA-merke for arkitektur- og design til Byantikvarens laboratorium

DOGA-merket for design og arkitektur har vært delt ut siden 1965 og er en årlig pris som gis til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og arkitektur.

Byrådet ønsker ikke bro til Bønesholmen

Etter en helhetsvurdering går byrådet inn for å droppe planene om å bygge en bro mellom Kyrkjetangen og Bønesholmen.

Forslag til arealstrategi for Dokken er sendt til politisk behandling

Plan- og bygningsetaten har levert forslag til arealstrategi for Dokken. Den skal bidra til å konkretisere de overordnete visjonene for området, og være et godt diskusjonsgrunnlag for veien videre.

Bøketre veltet i Fløysvingene

Kraftige vindkast onsdag og torsdag førte til veltet bøketre i Fløysvingene. Turveien ble ryddet torsdag.

Nå skal parken Fredens bolig oppgraderes

Fredens bolig eller Graven, som parken ofte kalles, er en park ved Krohnengen skole i Bergenhus bydel. Nå skal parken oppgraderes og rehabiliteres.

Gjør deg kjent med parkeringsregler for elsparkesykkel i Bergen

I indre sentrum er det kun lov å parkere på oppmerkede arealer. Utenom indre sentrum skal sparkesykkelen ikke parkeres til hinder eller ulempe for andre. Finn kart over parkeringsarealer her.

Få gratis energirådgivning

Ønsker du å spare strøm, men er usikker på hvilke energitiltak du faktisk bør prioritere? Nå kan du få hjelp av ingeniørstudenter.

Hvordan kan Bergen forlate bruk og kast-samfunnet?

Unik kartlegging av sirkulær økonomi i Bergen er presentert.

Byantikvarens laboratorium nominert til DOGAs hederpris

Sammen med eier Pallas Eiendom har Byantikvaren omskapt tre forfalne hus fra 1700- og 1800-tallet til velfungerende kontorlokaler som både tar vare på det gamle og svarer på moderne krav og behov.