Ny Kommuneplanens arealdel (KPA) på plass

Bystyret har nå endelig vedtatt Kommuneplanens arealdel 2018-2030. - Tre hovedgrep er å gå fra bilbasert til kompakt by, bestemmelser som sikrer kvalitet, samt å ta vare på blå og grønne arealer, oppsummerte byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti i bystyret.

Plantet plommetrær på Nykirkeallmenningen

Bergen kommune og Kunsthall 3.14 har gått sammen om å bli en del av kunstnergruppen Fallen Fruit sitt prosjekt med å skape verdens største frukthage.

Grunnboringer og midlertidig parkeringsforbud i Sandviken er utsatt til august

Grunnboringer og midlertidig parkeringsforbud i Sandviken er utsatt med oppstart i uke 32 (5.–11. august).

Vedtok kulturminnestrategi for Bergen

Bystyret har vedtatt strategien "Identitet med særpreg" som utgjør første del av kommunedelplan for kulturminner for Bergen.

Slutter seg til byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029

Byrådet anbefaler ny byvekstavtale for bergensområdet. Innstillingen forventer at høyere statlige rammer blir lagt på bordet ved reforhandling av avtalen i 2021 og at E39 Klauvaneset - Vågsbotn blir realisert snarest mulig.

Flere nye drikkevannstasjoner i Bergen sentrum

Nå kan du enkelt fylle gratis, rent og trygt vann rett i flasken i Bergen sentrum. Bergen kommune har plassert ut seks vannstasjoner for sesongen.

– Leaparken er en skjult perle

Tirsdag 18. juni åpnet ordfører Marte Mjøs Persen den nylig oppgraderte Leaparken på Minde. Bymiljøetaten håper nå at flere vil ta parken i bruk.

Anbefaler plan for sykkelveg i Fyllingsdalen

Byrådet anbefaler en plan for hovedsykkelrute 82, en strekning på ca.3,5 km langs Bjørgeveien fra Sandeidet til Lyderhornsveien.

Bergen skal få egen plan for å ivareta naturmangfold

Bystyret har behandlet en interpellasjon om at Bergen bør ta et samlende ansvar for å ivareta naturmangfold.

Sjekk badeplasser, temperatur og badevannskvalitet

Bergen kommune gir deg oppdaterte badevannstemperaturer og badevannskvalitet på offentlig tilrettelagte badeplasser en gang i uken.

22 nye gater tilrettelegges for sykling mot kjøreretning

Sommeren 2019 blir 22 nye gater i Bergen tilrettelagt for sykling mot kjøreretning i enveisregulerte gater. I noen gater blir det delvis parkeringsforbud.

Åpnet rocka toalett i Skur 8 på Bryggen

- Med dette har vi fått på plass et etterlengtet og presserende toalettilbud i sentrum, sa byråd Anna Elisa Tryti da hun onsdag åpnet fire nye offentlige toaletter i Skur 8 på Bryggen.

Søk om penger til klima- og miljøarbeid

Miljøorganisasjoner kan nå få tilskudd til drift.

Lyst til å telte i byfjellene i sommer?

Det er tillatt å telte på byfjellene, med unntak av områder innenfor nedbørfelt til drikkevann og i Fløyenområdet. For Fløyenområdet (Fløysletten og Skomakerdiket) kan det gis tillatelse til telting etter søknad. Søknad rettes til Bymiljøetaten.

Se forslagene Torget-Bryggen

I denne bildeserien kan du se noen av illustrasjonene de fem konkurransedeltakerne har levert for å vise mulighetene for å utvikle byrommene på Torget-Bryggen. Forslagene er anonymisert. Vinner blir offentlig 5.juli.

5 gode klimahandlinger i sommer

Hva gir egentlig best uttelling i klimaregnskapet? Og hva er gode huskeregler for sommeren? Vi har spurt Klimaseksjonen i Bergen kommune.

Derfor ble Bergen kåret til Norges mest attraktive by

- Jeg er sprekkferdig av glede og kan med hånden på hjertet si at Bergen virkelig har fortjent prisen, sa Mæland under overrekkelsen onsdag.

Vil ha plan- og designkonkurranse for bystrand og ny park

Byrådet har vedtatt program som definerer veien videre for arbeidet med bystrand og ny Lungegårdspark i sentrum.

Helleneset fikk blått flagg for godt badevann

Også i år er det bare å hoppe i havet. Her finner du byens badeplasser.

Rekordlav luftforurensing i 2018

Det er blitt lettere å puste i byen. Bergen holder seg under grenseverdiene for nitrogendioksid, og for første gang gjelder det samme for hele Norge.

Feirar 40 år som verdsarv

Bryggen er hjartet til byen og har vore ein smeltedigel sidan Bergen blei grunnlagt nettopp her i sjøkanten. No skal verdsarven og byjubileet feirast med å få Bryggen endå meir fram i ljoset.

Forslag til kommunens første gåstrategi er levert

Byrådet vedtok i møte 06.09.2018 å sette i gang arbeid med en gåstrategi for Bergen. Hovedmålet i strategiforslaget er at Bergen i 2030 skal ha oppnådd en gangandel på 30 prosent, og at det skal være trygt og attraktivt å ferdes til fots.

Søk om midler til tiltak for friluftsliv, viltformål og biologisk mangfold

Lag, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner kan søke Bymiljøetaten om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og tiltak knyttet til viltformål og biologisk mangfold innen 24. juni.

Se film som viser vedtatt bybanetrasé til Åsane

Lurer du på hvor den vedtatte traséen mellom Kaigaten og Vågsbotn går? Her finner du en enkel animasjonsfilm, laget av Plan- og bygningsetaten.