Hvem fortjener Arkitektur- og byformingsprisen 2020?

Nå kan du foreslå hvilket bygg, byrom eller landskapsanlegg som fortjener Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2020.

Nye parkeringsreguleringer i Nyhavnsveien

I september/oktober blir parkeringsforbudet i Nyhavnsveien utvidet for å sikre trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det blir noen plasser igjen, men da med krav om å parkere i langsgående retning.

Innfører betaling for besøkende el-biler i boligsonene

1. oktober blir det innført betaling i boligsone 8 til 29 for besøkende el-biler. Bor du i disse sonene kan du fremdeles parkere el-bilen din gratis, men du må registrere bilen hos Bymiljøetaten.

Se de utstilte forslagene for utvikling av Dokken

På kaikanten på Marineholmen kan du nå se forslagene til hvordan de tre utvalgte teamene Asplan Viak / MAD, Tredje Natur og Advansia / VILL ser for seg utviklingen av Dokken.

Bli med å gå Bergen på langs på søndager

Seks søndager i september og oktober går Byfjellstrimmen en ny etappe av Jubileumsstien. Blir du med å gå Bergen på langs?

Her får du ryddesekker til strandryddeuken

Den nasjonale strandryddedugnaden har i tidligere år foregått om våren, men er i 2020 flyttet til perioden 5. – 20. september.

Søk midler til ladepunkter for el-taxi

Bergen kommune gir tilskudd til kjøp og montering av lader hjemme hos drosjesjåfører som eier eller er under anskaffelse av elektrisk drosje.

Bedrifter kan søke om støtte til kjøp av el-lastesykkel

Mindre leveranser utgjør en stor del av vareleveransene i Bergen. Målet er at el-lastesyklene skal erstatte bilbruk.

Søk tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler i bedrifter

Bedrifter som skal oppgradere eller etablere infrastruktur for lading av elektriske varebiler kan søke tilskudd. El-varebilen må være i daglig drift.

Klimaetaten er nå etablert

Store oppgaver venter for den nye etaten, som settes i drift fra 1. september.