Holen skole blir klimaforbilde

Når kommunen bygger nye Holen skole, skjer det på fossilfri byggeplass og etter strenge miljøkrav. – Dette blir et foregangsbygg innen miljø for Bergen kommune, sier prosjektleder Hanne Thorsen.

Husk høringsfrist for sjøfrontstrategien 20. januar

Strategi for sjøfronten i Bergen er lagt ut på høring med innspillsfrist 20. januar. Strategien har også en egen kartfortelling.

Slik møter du vinteren

Hvor kan du stå på skøyter, hvordan unngå frostskader, og hva gjør du for å unngå influensa? Svarene på det og mye mer finner du her.

Ti vant bysykkel-årskort for svar om delte boligløsninger

766 personer svarte på Byarkitekten og forskningsprosjektet Bopilot sin digitale medvirkningsundersøkelse om hva de tenker om delte boligløsninger. Ti av dem vant årskort for bysykkel.

Støtteordning for ladeinfrastraktur i borettslag og sameier

41 borettslag og sameier i Bergen kommune fikk innvilget støtte til å tilrettelegge for nye ladestasjoner for beboerne sine i 2019. Til sammen vil dette potensielt kunne gi over 2000 nye ladeplasser.

Arkitekturprisen til enebolig på Titlestad

Eneboligen Søre Titlestad 24E er vinner av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2019.

Dragefjellet Minifestival vant Bylivsprisen 2019

På Byutviklingskonferansen 2019 ble Bylivsprisen delt ut for første gang. Prisen løfter frem aktører som fremmer bylivet og gjør Bergen mer attraktiv. Årets vinner er Dragefjellet Minifestival.

Forlenger Hjertesone-prosjektet

Byrådet har fått status for prosjektet Hjertesone og forlenger trafikksikkerhetsprosjektet til ut 2020.

Bygger Bybanen videre gjennom Miljøløftet

Bystyret slutter seg til handlingsprogram for Miljøløftet 2020-2023, der Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane har høy prioritet.

Grundig opprydding i Store Lungegårdsvann

300 skoleelever og en rekke andre aktører gjorde en innsats for å gjøre vannet plastfritt. Nå skal Store Lungegårdsvann bli en testarena for ny teknologi for oppsamling av marint avfall.