Varsler fare for høy luftforurensning - kan du reise kollektivt til jobb?

Fra tirsdag 11. desember til og med fredag 14. desember er det varslet moderat luftforurensning med fare for høy luftforurensning i perioder. Personer med luftveislidelser oppfordres til å følge helseråd.

Presenterte ekstern gjennomgang av dambruddet i Munkebotn

Tirsdag 4. desember fikk byrådet overlevert den eksterne rapporten om hendelsene før og under dambruddet i Munkebotn.

Universitetsaulaen fikk arkitekturpris

Universitetsaulaen ble fredag kåret til vinner av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2018.

Inviterer til plan- og designkonkurranse for Torget–Bryggen

Bergen kommune inviterer til en plan- og designkonkurranse for byrommene fra Torget til Bryggen.

Treet fra Apeltun skal spre juleglede på Torgallmenningen

Tre generasjoner fulgte godt med da juletreet som skal pryde Bergen sentrum ble felt på Apeltun.

Fagetaten har levert KPA2018

Plan- og bygningsetaten har nå levert forslag til kommuneplanens arealdel for 2018-2030, KPA2018.

Foreslår handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett 2018-2019

Byrådet anbefaler forslag til handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett i perioden 2018-2019, det vil si frem til ny sykkelstrategi er vedtatt.

Seks kan få Arkitektur- og byformingsprisen 2018

Spennet i årets nominerte kandidater representerer utviklingen i utbyggingsmønstrene i byen, som en naturlig konsekvens av Bergens historie, egenart og byform, mener juryen.

Klart for byutviklingskonferanse om den våte byen

Tema for Byutviklingskonferansen 30. november er "Den våte byen". Konferansen er fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste.

Kommunens beredskap ved dårlig vær og mye nedbør

Dårlig vær med mye regn og vind kan gi økt risiko for skader på eiendom. Les om hvilket ansvar du selv har, og hva kommunen kan hjelpe med.

Har inngått kontrakt med konsulent for Bybanen til Åsane

Bergen kommune har signert kontrakt med konsulent for reguleringsarbeidet som skal i gang for Bybanen til Åsane.

Hjelp brannbilen frem gjennom trange gater

Brannbilen trenger minimum tre meter vei for å komme frem. Når du parkerer bilen din i smale bergensgater er det viktig at du parkerer slik at brannbilen kan passere.

Bytt ildsted på 1-2-3

Bergen kommune gir deg fem tusen kroner i vrakpant for det gamle ildstedet ditt. Følg disse tre stegene.

Har du en hjort som trives i hagen?

Bymiljøetaten jobber med flere parallelle tiltak for å redusere konflikter knyttet til hjort i bynære strøk.

Gjenåpnet Kong Oscars gate

Etter to år med anleggsarbeid står Kong Oscars gate nå ferdig opprustet i all sin prakt. Den nyopprustede gaten ble behørig markert 20.oktober

Vil du hjelpe oss å registrere kulturminner?

Byantikvaren inviterer til dugnad der vi sammen med foreninger, lag og enkeltpersoner registrerer og dokumenterer et større antall av kulturminnene i Bergen.

Markerte ny gang- og sykkelvei langs Bjørgeveien

1000 meter ny sykkelvei og gangbro har åpnet for et nytt friluftsområde ved Sælenvannet. 5. oktober ble den nye gang- og sykkelveien offisielt åpnet.

Barn bygger by av plastboss

Skoleelever og barnehagebarn i Bergen har bidratt til Plastbyen 2018. Nå skal det flotteste byggverket kåres.

Over 60.000 turer - og snart kommer flere bysykler

Barnesykdommene på vei bort for Bergen bysykkel, og snart kommer 200 nye sykler.

Legger to alternativer til plan for Nyborg næringsområde på høring

Byrådet har vedtatt å legge på høring offentlig områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde med to alternativer som er tilpasset to ulike traséer for bybanen.

Slik søker du om vrakpant på eldre ildsteder

Bergen kommune gir 5000 kroner i tilskudd når du skifter ut et eldre ikke-rentbrennende ildsted. Her finner du reglene og søknadsskjema.

Sparer penger med ny, avansert vedovn

Kommunen gir deg 5.000 kroner om du kjøper en økonomisk og miljøvennlig varmekilde, og det er lurt å være kjapp.

Meld inn feil ved avløp, vann, vei, parkering eller forurensing

Meld fra ved å bruke vårt nettbaserte feilmeldingssystem.

Slik er det første klimabudsjettet for hele Bergen kommune

Utslippene går ned, men mye må fortsatt skje for at Bergen skal oppfylle egne klimamål.

Broen på Nygårdstangen skal hete Nonnekloppen

Byrådet vedtok 20. september at den nye gang- og sykkelbroen mellom ADO Arena og Brannstasjonen skal hete Nonnekloppen.