Presenterte ny løsning for Bybanen gjennom Sandviken

Torsdag presenterte byrådet en ny løsning for bybanetraseen gjennom Sandviken som innebærer forlenging av Fløyfjellstunnelen.

Markerte lukeåpning en million for bossnettet

Siden åpningen i 2015 har en bossnettkunde i snitt åpnet en bossnettluke hvert minutt i Bergen sentrum. Onsdag markerte byråd Anna Elisa Tryti og BIR Nett AS en million lukeåpninger.

Nysnø og nyfreste skiløyper i Bergen

Både på Fløyen og Totland/Frotveit meldes det om nydelige forhold for en skitur i nysnøen.

Meld fra til kommunen om glatte veier

Her kan du sende melding til kommunen om behov for brøyting og strøing eller feil på vann og avløp.

Slik jobber vi for bedre luftkvalitet

Her får du en oversikt over hvordan kommunen jobber og hvilke strakstiltak som kan bli aktuelle i vinter.

Siste frist for å gi innspill til planen som former Bergen

Kommuneplanens arealdel (KPA) legger føringer for den fysiske utviklingen av Bergen. Høringsfristen går ut 31. desember.

Søk tilskudd til klima- og miljøtiltak

Nå kan du søke støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, sparer energi eller medvirker til miljøvennlig utvikling i Bergen.

Vil vurdere andre alternativer for Bybanen i Sandviken

Bystyret utsetter saken om trasevalg for Bybanen i Sandviken og ber om en vurdering av alternativ med forlenget Fløyfjellstunnel.

Vil videreutvikle Sletten og Slettebakken

Byrådet anbefaler oppstart av offentlige reguleringsplaner for Sletten og Slettebakken, og vil starte sanering av Slettebakken deponi.

Miljøløftet erstatter Bergensprogrammet

Bystyret slutter seg til handlingsprogram for den nye bypakken Miljøløftet 2018-2021. Miljøløftet skal erstatte Bergensprogrammet fra 2018.

Oppgraderer lekeplasser i tre bydeler

Bymiljøetaten er i gang med å oppgradere lekeplasser i Indre Laksevåg, Årstad og Bergenhus.

Varsel om luftkvalitet i Bergen

Fredag 19. januar ventes lite forurenset luft. I helgen ventes en kjøligere værtype, og i sterkt trafikkerte strøk kan forurensningsnivået derfor bli høyere.

Anbefaler plan for kombinert idretts- og kontorbygg på Krohnsminde

Byrådet anbefaler et planforslag for kombinert idrettsanlegg/kontor for et område på Krohnsminde.

Inviterer til konferanse om fremtidens byggenæring

Vil du være med på å skape fremtidens byggenæring? Bergen kommune ved Etat for utbygging er sammen med Statsbygg arrangør for en dialogkonferanse om dette 18. januar 2018.

Legger kart for blå og grønn natur i Bergen på høring

Byrådet har vedtatt å legge temakart for sammenhengende blågrønne strukturer til høring som tillegg til forslaget til ny Kommuneplanens arealdel.

Ti ting du bør vite om planen som former Bergen

Kommuneplanens arealdel (KPA) legger føringer for den fysiske utviklingen av Bergen. Nå er planen på høring.

Forbudet fra 2021: Disse ildstedene omfattes av forbudet

Fra 2021 blir det forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen. Her er forskjellen på rentbrennende og ikke-rentbrennende ildsteder.

Hjelp brannvesenet frem

Visste du at brannbilen trenger minimum tre meter vei for å komme frem? Dette er viktig å tenke på når du parkerer bilen din i smale bergensgater.

Følg med på større by- og miljøprosjekter

Du finner egne temasider for blant annet Renere Havn Bergen, Grønn strategi og planer for Bybanen.

I gang med fjerde etappe av Løvstien

Bymiljøetaten er i gang med nest siste del av Løvstien. I anleggsperioden blir etappe 1 i sør stengt på dagtid.

Meld inn feil ved oversvømmelse og glatte veier

Hvis du vil melde fra om feil og mangler som har med avløp, vann, vei, parkering eller forurensing å gjøre kan du benytte vårt nettbaserte feilmeldingssystem.

Slik møter du vinteren

Hvor kan du stå på skøyter, hvordan unngå frostskader, og hva gjør du for å unngå influensa? Svarene på det og mye mer finner du her.

Bedre luftinfo med ny målestasjon

Målestasjonen på Klosterhaugen er satt i drift. Den skal erstatte målestasjonen på rådhuset.

Hvor tar regnvannet veien?

Klimaendringer fører til stadig villere og våtere vær. Mer, kraftigere regn endrer og skaper nye vannveier. Tips oss om hvor regnvannet tar veien i ditt nærområde.

Husk piggdekkgebyr fra 1. november - slik kjøper du oblat

Fra 1. november til 8. april må alle som kjører med piggdekk innenfor Bergen kommune, betale piggdekkgebyr.