Åpnet Nonnekloppen gang- og sykkelbro bilde
Regionvegsjef i statens vegvesen Helge Eidsnes og byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti klippen snoren for Nonneseter gang- og sykkelbro.

Åpnet Nonnekloppen gang- og sykkelbro

- Rød, lekker og smekker. Broen nærmer seg det skulpturelle, skrøt byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti da hun sammen med regionvegsjef Helge Eidsnes åpnet Nonnekloppen 14. desember.

- Vi vinner meter for meter til sykkelbyen Bergen, og jeg gleder meg stort over hver meter, fortsatte hun. Også regionvegsjef Eidsnes understreket at broen er en viktig brikke i gang- og sykkelbyen Bergen.

Prosjektet omfatter bru over kanal mellom ADO arena og Bergen Brannstasjon samt gangvei. Brua er seks meter bred med 2.6 meter sykkelvei og tre meter gangbane. Prosjektet omfatter også belysning for veg og bru samt opparbeiding av plass foran ADO.

Navnet er resultat av navnekonkurranse

I regi av Miljøløftet ble det utlyst navnekonkurranse på broen tidligere i år. Ved fristens utløp var det fra 302 forslagsstillere kommet inn forslag på 558 navn, hvorav 379 var unike. Navnet Nonnekloppen ble foreslått av én person; Odd Roar Aalborg fra Lonevåg

Om navnet Nonnekloppen uttalte juryen at navnet har en tilknytning til stedet Nonneseter kloster, broen deler Nonnestien, kobling til Florida sykehus som var drevet av nonner, hedrer kvinner, er likt på nynorsk og bokmål. Ordet klopp betyr for øvrig liten bro lagt tvers over et vannløp, eller en myr.

Juryen mener viktige kriterier for et navn er at det er lett å huske, skrive, lese og å uttale. Det er også viktig at navnet er slik at man unngår at det blir forkortet i dagligtale, og at navnet vil bli brukt i fremtiden.

Juryen besto av

  • Johanne Gillow, byantikvar Bergen kommune
  • Ivar Utne, Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap/navnegransking ved UiB
  • Anna Elisabeth Øyrehagen Akselvoll, varaordfører i ungdommens fylkesting

Sekretariat for juryen:

  • Kari Stue, Bergen kommune
  • John Monsen, Bergen kommune
Åpnet Nonnekloppen gang- og sykkelbro bilde
VANT NAVNEKONKURRANSEN: Odd Roar Aalborg fra Lonevåg.
Anne Kringstad
Åpnet Nonnekloppen gang- og sykkelbro bilde
VAR MED OG ÅPNET: Syklister fra St. Paul skole syklet i kortesje over broen.
Anne Kringstad