Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke sammen med direktør for Bymiljøetaten Lise Reinertsen.
Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke, sammen med direktør for Bymiljøetaten Lise Reinertsen.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Åpnet nytt mobilpunkt på Anna Kreetz plass

Torsdag 10. juni åpnet mobilpunktet på Anna Kreetz plass på Kronstad. Dette er blitt en flott plass for nærmiljøet å oppholde seg, med bildelingsbiler og bysykler lett tilgjengelig.

Anna Kreetz’ plass ligger mellom Kiellands gate og Bjørnsons gate like sør for Årstad videregående skole.  

Byråd Thor Haakon Bakke klippet snoren, med god hjelp fra beboer og ansatt ve d Bjørnsonsgate botiltak, som er nærmeste nabo til plassen.
Byråd Thor Haakon Bakke klippet snoren, med god hjelp fra beboer og ansatt ved Bjørnsonsgate botiltak, som ligger rett ved siden av plassen.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Et byrom for alle 

De nærmeste naboene til plassen var til stede under åpningen.
De nærmeste naboene var til stede under åpningen.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Plassen har fått nye plantefelt som omrammes av to skulpturelle teglsteinsmurer. Murene kan brukes til sitting og klatring, og referer til form og materialbruk ved det historiske romforløpet ved Årstad VGS, og telgsteinsgårdene i Edvard Griegs vei. De buede formene danner et variert byrom der en både kan sitte tett på andre folk, eller holde mer avstand.  

Elevene Stian Andersen Tangerud og Victoria Emilie Hagebø fra Årstad VGS deltok på åpningen, og leste dikt av Hans Børli og av Oskar Fiske Pettersen, om å være sammen og styrken i det.
Elevene Stian Andersen Tangerud og Victoria Emilie Hagebø fra Årstad VGS deltok på åpningen, og leste dikt av Hans Børli og av Oskar Fiske Pettersen, om å være sammen og styrken i det.
Bilde: Lars Ove Kvalbein
Prosjektleder i Bymiljøetaten, Karoline Kalstveit.
Prosjektleder i Bymiljøetaten, Karoline Kalstveit, håper det nye byrommet blir en slags “blå stein” for nabolaget. - Vi møtes på Anna Kreetz’ plass!
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

I Kiellands gate finner du: 

ladepunkt for bildelingstjenester og HC-parkering med ladefasiliteter.  

ny parkbelysning, som skal bidra til oversiktlighet og trygghetsfølelse på kveldstid.  

bysykkelstativ og sykkelstativ lett tilgjengelig. Fortauene rundt er universelt utformet.

  

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.
– Det er kjempegøy å åpne nye flotte byrom som dette. Her har flinke folk i kommunen fikset både under og over bakken, både nye avløpsrør og bildelingsaktører er på plass. Her møtes Kronstad og Solheim, buss og bybane, en videregående skole, Bjørnsonsgate botiltak og andre naboer. Med et nytt flott byrom og mobilpunkt tar vi et skritt nærmere en grønnere by. Det er viktig for nærområdet og viktig for byen, sier byråd Thor Haakon.
Bilde: Lars Ove Kvalbein

Hvem var Anna Kreetz?

Anna Kreetz har satt tydelige spor etter seg, nettopp i området der det nye byrommet er plassert – ved Årstad videregående skole. Kreetz var en foregangskvinne både som kvinnelig fotograf i Oslo og som forkjemper for utdanning for kvinner. Les mer om navnevalget og Anna Kreetz her.

Bildelingstilbudet øker i Bergen  

Bildelingsbilder på oppmerkede plasser
Mobilpunktet har fire faste bildelingsplasser.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

De fire faste bildelingsplassene på Anna Kreetz plass er tildelt til Bildeleringen og Hyre. Sistnevnte etablerte seg på markedet i Bergen tidligere denne måneden. Også andre bildelingsselskaper har meldt at de vil etablere seg i Bergen i løpet av året, og vi forventer at bildelingstilbudet i Bergen vil styrkes betraktelig utover året.

Etatsdirektør Lise Reinertsen.
– Vi skal være i front på grønn mobilitet, ja vi skal være Norges grønneste storby! Erklærte direktør for Bymiljøetaten, Lise Reinertsen.
Bilde: Lars Ove Kvalbein

– Bruken av bildeling i Bergen øker for hvert år som går, og bidrar til å redusere antallet privatbiler i gatene. Bymiljøetaten ser det som positivt at det etableres flere aktører som kan tilby ulike bildelingsmodeller som passer flere ulike behov, og slik kan få flere til å benytte seg av tilbudet, forteller etatsdirektør Lise Reinertsen.

Undersøkelser viser at en bildelingsbil erstatter mellom 10 og 20 privatbiler. Dette betyr at 1000 delebiler kan fjerne 10 000–20 000 privatbiler i Bergen. En gjennomsnittlig privatbil står dessuten i ro over 95 prosent av døgnet, og har dermed en høy arealkostnad for parkeringsplassen den opptar. Ved å redusere Bergens bilpark kan man dermed frigi store arealer til andre formål. 

– De fleste som bor i en by og ikke er avhengig av bil hver dag, kan få dekket transportbehovet sitt med å gå, sykle, ta buss og bane - og ha tilgang på bil når det trengs. Et godt bildelingstilbud gjør at mange da ikke har behov for å eie egen bil, påpeker Reinertsen. Les mer om bildeling i Bergen her. 

Elever ved Årstad videregående har malt flere av bysyklene. De er også med å fikse ødelagte sykler for Bergen bysykkel.. 
Elever ved Årstad videregående har malt flere av bysyklene. De er også med å fikse ødelagte sykler for Bergen bysykkel.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø
Mobilpunktet under bygging.
Plassen under bygging.
Bilde: Karoline Kalstveit
Et nytt japansk kirsebærtre er plantet sentralt på plassen, og vil sammen med ulike typer stauder gjøre plassen til en grønn oase i et trafikalt travelt område.  
Et nytt japansk kirsebærtre er plantet sentralt på plassen, og vil sammen med ulike typer stauder gjøre plassen til en grønn oase i et trafikalt travelt område.  
Bilde: Lars Ove Kvalbein