Gå tilbake til:
Du er her:
Bobiler på Slettebakken deponi
Bilde: Endre Hausvik

Arbeider på Slettebakken deponi i august

Fra og med 2. august skal vi ta noen graveprøver, for å finne ut blant annet hvor stort volum avfall som skal fjernes fra deponiet.

Bobilparkering på Slettebakken

Bergen kommune har åpnet midlertidig bobilparkering på den gamle grusbanen på Slettebakken. Tilbudet er tilgjengelig til 15. september 2021.

I august måned må de som står her regne med noe arbeid og til tider litt støy.

Les mer om bobiltilbudet her. 

Hvilke arbeider skal gjøres her?  

Vi skal grave sjakter i deponiet for å få mer informasjon om sammensetningen til deponimassene. Seksten sjakter skal graves, hvor det graves to hull om dagen, til de kommer til fjellet.

Vi starter ikke opp med saneringen av deponiet nå, dette er tilleggsprøver som vi tar før vi går i gang med den store jobben.

Brakker er satt opp på deponiet.
Brakker er satt opp på deponiet.
Bilde: Endre Hausvik

Når skjer det?

Arbeidet starter opp mandag 2. august, og fortsetter et par uker gjennom august måned.

Hvorfor gjør vi det?

Det er store deler av deponiet hvor vi ikke er gravd tidligere, og vi trenger informasjon om hva som er i disse områdene, slik at risikoen for overraskelser når vi starter opp med saneringen reduseres.

Vi må finne ut hvor stort volum som skal fjernes, hva det inneholder og hvordan vi kan sortere avfallet. Vi trenger også mer informasjon om hvor tykke lag med boss som er i de ulike områdene og hvor dypt det er ned til fjell.

Hva betyr det for deg som bor i området?

Det kan bli noe støy fra kl. 07.00 mandag-fredag.

Vi kommer til å ha et trommesjikt på deponiet som separer avfallet i ulike fraksjoner, den vil lage noe støy. Maskinen blir plassert lengst vekk fra boliger, mot Fysak.

Lastebil og gravemaskin kan vrimle opp litt støv når de kjører på grusen og bakken er tørr.