Gå tilbake til:
Du er her:
  • Forside
  • Hva skjer
  • Bergen kommune fikk ikke medhold i begjæringen om midlertidig forføyning av Rydes el-løpehjul
El-Løpehjul
Bilde: Andrew M.S. Buller

Bergen kommune fikk ikke medhold i begjæringen om midlertidig forføyning av Rydes el-løpehjul

Retten har kommet til at kommunen har rådighet til å bestemme bruken av byrommene og gatene, men Rydes aktivitet får fortsette frem til en eventuell hovedsak avgjøres av retten.

Kjennelsen betyr at Ryde får fortsette sin virksomhet frem til hovedforhandlingen i tingretten er ferdigstilt.

- Vi respekterer den kjennelsen som nå har kommet. Nå vil vi gå nøye gjennom dommen sammen med Kommuneadvokaten, for å vurdere veien videre, sier Tord Holgernes, avdelingsleder i Bymiljøetaten.

Retten har kommet til at kommunen har rådighet til å bestemme bruken av byrommene og gatene, inkludert utleie av el-løpehjul fra offentlig grunn. Med andre ord er retten enig i Bergen kommunes synspunkt på saken, men ikke enig i at kommunen har et umiddelbart behov for at Rydes aktivitet stanser opp. Retten mener altså at kommunen har tid til å vente på at en eventuell hovedsak avgjøres av retten.