Gå tilbake til:
Du er her:
Ingrid Nergaard Fjeldstad og Stina Ellevseth Oseland
FØRER AN: Klimabyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (til v.) og klimadirektør Stina Ellevseth Oseland er fornøyde med at Bergen er plukket ut som en av bare to norske byer.
Bilde: Asle Bentzen / Håvard Prestegården

Bergen med på stor, internasjonal satsing for å kutte utslipp

Som en av 48 byer i verden er Bergen valgt ut til å bli med i et nytt samarbeid for å gjøre verdens byer klimanøytrale og mer menneskevennlige.

Satsingen kalles “Urban Transition Mission”, og det er EU sammen med flere internasjonale organisasjoner som står bak.

Målet er å lage byer som er gode å bo i, samtidig som en jobber frem nyskapende løsninger for å kutte klimagassutslippene. 

– Det er nettopp dette vi jobber med i Bergen allerede. Målene samsvarer svært godt med forslaget til ny klimastrategi, Grønn strategi, som snart skal til behandling i bystyret, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling. 

For Bergen betyr satsingen konkret at vi får adgang til arenaer der vi kan samarbeide og dele kunnskap med andre byer verden over. Bergen kan også søke om penger til å skape, teste og øke bruken av gode klimaløsninger.

– Det vil gjøre det enklere å nå våre egne klimamål. Vi vet for eksempel at utslippene fra veitrafikken må kuttes til null, men så er spørsmålet hva som er den beste veien å komme dit. Nå får vi mulighet til å gjøre mye mer, og teste flere tiltak, enn vi ellers ville gjort, sier Oseland.

Blant norske byer er det kun Bergen og Bodø som er valgt ut til å bli med på satsingen.

– Det er en fjær i hatten for Bergen at EU-kommisjonen og andre mener at vi bør være med på å drive den globale omstillingen fremover. Det viktigste er likevel at det blir enklere for Bergen kommune å bidra til at Bergen blir en by der alle kan leve gode liv, med lave klimagassutslipp, sier Oseland.

Les mer om: