Stina Ellevseth Oseland
VALGT: Klimadirektør Stina Ellevseth Oseland ble pekt på som kandidat til FN-jobbingen av Miljødirektoratet, som er nasjonalt kontaktpunkt for FNs klimapanel.
Bilde: Yvonne Myrvang

Bergens klimadirektør skal utforme ny FN-rapport

Stina Ellevseth Oseland er en av hundre personer fra hele verden som er valgt til å sette rammene for en ny spesialrapport fra FNs klimapanel. Temaet er klimaendringer og byer.

Verdens byer har en viktig rolle når landene skal nå utslippsmålene de har lovet i internasjonale avtaler. FNs klimapanel skal i en ny rapport vise hvordan byene kan redusere sine klimagassutslipp og hvordan de samtidig bør forberede seg for å håndtere risikoene ved klimaendringene.

Eneste fra Norge

Stina Ellevseth Oseland er direktør for Klimaetaten i Bergen kommune. I november ble hun nominert av Miljødirektoratet til å delta i arbeidet. Rundt 1300 personer fra hele verden ble utpekt som kandidater. Nå er hundre personer valgt ut til å delta, og Oseland er en av dem. Hun er den eneste fra Norge.

– Jeg ser frem til å delta i et spennende og viktig arbeid, og ikke minst lære i praksis hvordan klimapanelet jobber, sier Oseland.

Klimadirektøren skal bidra i den første delen av arbeidet, som innebærer å sette rammene for innholdet. I denne innledende delen er det gode muligheter til å definere retningen for rapporten. Selve rapporten skal lages etter at rammene er satt og vedtatt av klimapanelet.

– Fjær i hatten for Bergen

FNs klimapanel har som oppgave å vurdere og samle den beste kunnskapen om klimaendringer, og mulighetene vi har til å begrense de skadelige effektene. Arbeidet deres er et viktig utgangspunkt for klimaomstillingen både globalt, nasjonalt og på bynivå.

– Det er en fjær i hatten for Bergen at klimadirektøren vår er blant de få som blir valgt til dette arbeidet. Det er først og fremst forskere som deltar, men med Oseland får klimapanelet inn en person som kan kombinere akademisk og praktisk ekspertise, sier Christine Kahrs, byråd for byutvikling.

Oseland har doktorgrad og forskningserfaring fra det samfunnsvitenskapelige klimasenteret CET ved Universitetet i Bergen. Klimaetaten er Bergen kommunes klimafaglige kompetansesenter og har ansvar for å styrke kommunens arbeid på klimafeltet.  

Les mer om: