Byrom med syklist, parkerte biler, fotgjengere, boliger og badestrand
Bilde: Illustrasjonsfoto: Ann-Kristin Loodtz

Bransjemøte med tema “Kampen om arealene”

Fredag 9. desember 2022 inviterte Plan- og bygningsetaten konsulentene i bransjen til frokostmøte med temaet "kampen om arealene".

Hva skal prioriteres når man utarbeider en plan?

Når det utarbeides planer i et område, skaper krav fra ulike sektormyndigheter og faginstanser behov for prioriteringer som må løses gjennom planprosessene. I dette frokostmøtet ønsker vi å belyse hvordan Plan- og bygningsetaten jobber med disse problemstillingene, både internt på avdelingen og gjennom konkrete eksempler fra plansaker. Prioritering og vekting varierer fra sak til sak, og målet er å finne de gode løsningene sammen.  

Byplansjef Aslaug Aalen leder møtet, og representanter fra Bymiljøetaten, Byantikvaren og Byarkitekten vil også være til stede. Det er satt av 30 minutter til diskusjon og spørsmål fra deltakerne.