Gå tilbake til:
Du er her:
Ønsker gode arkitektureksempler til arkitekturstrategien
Søker gode eksempler til eksempelsamling i Arkitekturstrategien
Bilde: Byarkitekten

Byarkitekten søker flere gode eksempler

Når Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi nå skal digitaliseres, skal også eksempelsamlingen i strategien utvides. Byarkitekten tar imot forslag til nye gode eksempler frem til 20. april.

Forslagene som sendes inn må være forankret i arkitekturstrategiens åtte prinsipper for utforming av bygg og byrom, som sier hvordan arkitektur kan bidra til en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by gjennom følgende punkter:

  1. helhetlig utforming
  2. estetisk opplevelse
  3. samspill mellom by og natur
  4. bymiljøer med egenart
  5. vitalt byliv på bakkeplan
  6. sosialt bærekraftige nabolag
  7. lav energi- og ressursbruk
  8. endringsdyktig by

Last ned arkitekturstrategien for utfyllende oversikt over de åtte prinsippene mm.

Byarkitekten ønsker forslag som ikke bare er gode på et overordnet nivå, men som også er særlig gode eksempler på ett eller flere av de ovennevnte åtte prinsippene for utforming av bygg og byrom. Forslag kan være egne eller andres prosjekter; fortrinnsvis prosjekter i Bergen.  Alle forslag må være ferdigstilt.

Byarkitekten forbeholder seg retten til å gjøre et utvalg fra de innkomne bidragene. Etaten setter stor pris på alle bidrag og ønsker med dette å gi arkitektmiljøet enda større eierskap til strategien.

Eksempler må sendes til byarkitekten@bergen.kommune.no innen 20.04.2020, og forslagene må være i tråd med det vedlagte skjemaet. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Vedlegg