Gå tilbake til:
Du er her:
Her bygges det ny sykkelvei med fortau. Det er godt separert mellom gående og syklende.
Her bygges det ny sykkelvei med fortau. Det er godt separert mellom gående og syklende.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Bygger ny vei for syklister og gående på Kronstad

På Kronstad bygges det nå en ny vei for gående og syklende.

Denne veien vil gjøre det enklere å sykle fra Nymark – gjennom St. Olavs vei/St. Halvards vei – og frem til ny sykkelvei som bygges langs Bybanens linje 2. Her tilrettelegges det for myke trafikanter, med både fortau og sykkelvei. 

Strekningen bygges av Statsbygg og Bybanen Utbygging – i samarbeid med Bergen kommune.

Her kommer det en overgang fra sykkelveien som bygges, inn til hovedsykkelruten som kommer langs Bybanen.
Her kommer det en overgang fra sykkelveien som bygges, inn til hovedsykkelruten som kommer langs Bybanen.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Tryggere for barn og unge 

Den grønne linjen viser den nye sykkelveien med fortau, som kobles sammen med den blå linjen, som viser Bybanens linje 2 sin sykkelrute.
Den grønne linjen viser den nye sykkelveien med fortau, som kobles sammen med den blå linjen, som viser Bybanens linje 2 sin sykkelrute.
Bilde: Bymiljøetaten

I området ligger Haukelandshallen, fotballbaner, barnehager og ungdomsskole, hvor det ferdes mange barn og unge. Det er mange som får en bedre hverdag når det blir tryggere og enklere å gå og sykle her.

 

Sykkelvei og fortau bygges.
Sykkelvei og fortau bygges.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Sykkelparkering og bysykkel

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har ca. 10 530 studenter og 1 130  ansatte. Det er sykkelstativer til rundt 900 sykler på Kronstad. 

I tillegg har Bergen bysykkel stativer på HVL sin campus, et stativ utenfor Haukelandshallen og et ved Brann Stadion. 

Se alle plasseringene til Bergen bysykkel her. 

Høgskulen på Vestlandet (HVL), med 10 530 studenter og 1 130 ansatte. Det er sykkelstativer til rundt 900 sykler på Kronstad.
De nye oppgraderingene ligger like ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø