Disse er nominert til Arkitektur- og byformingsprisen 2023

Ti prosjekter er nominert til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris. I år er det trettende gang prisen deles ut.

Juryen gjør en totalvurdering av kandidatene, men legger vekt på følgende kriterier i henhold til i Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi: 

  • Vakker: Hvordan prosjektet fremstår som helhetlig utformet med gode visuelle kvaliteter samt gode romlige og sanselig opplevelser.
  • Særpreget: Hvordan prosjektet er identitetsskapende,  bygger videre på stedets unike kvaliteter og gir et godt samspill mellom bebyggelse og landskap.
  • Inkluderende: Hvordan prosjektet bidrar til en aktiv bruk av gater og byrom og sosialt bærekraftige nabolag.
  • Grønn: Hvordan prosjektet bidrar til lav energi- og ressursbruk, og en endringsdyktig by

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste fem årene. Vinneren kåres på Byutviklingskonferansen 24. november i Grieghallen.

De nominerte er:

Nygaarden, Nygårdsgaten 91-93

e
Nygaarden
Bilde: Hundven Clements Photography

Byggherre: Entra
Arkitekter:  Link Arkitektur
Landskapsarkitekter: 
Link Landskap (forprosjekt) 
Norconsult (detaljprosjekt)
Interiørarkitekter: Link Arkitektur
Entrepenør: LAB
Bruttoareal:12048m2

St.Paul - Bygg for samling, Nygårdsgaten 124

e
St.Paul - Bygg for samling
Bilde: Thor Brødreskift

Byggherre: St.Paul Gymnas
Arkitekter:  Norconsult AS
Landskapsarkitekter: Norconsult AS
Interiørarkitekter: Norconsult AS
Entreprenør: LAB Entreprenør AS
Bruttoareal: 2000m2

Stamerhuset barnehage, Rieber-Mohns veg 18
 

s
Stamerhuset barnehage
Bilde: Arkitekturfoto Norge

Byggherre: 
Tryllefløyten Steinerbarnehage SA
Arkitekter:
Arkitektstudio Elfrida Bull Bene AS i samarbeid med Sweco i tidligfase
Interiørarkitekter:  Inspiris
Entreprenør: 
Åsane Byggmesterforretning AS
Bruttoareal: 400m2

 

 

 

 

 

 

Liaparken, Liaflaten 2-4

w
Liaparken
Bilde: Kyrre Sundal

Byggherre: BOB AS
Arkitekter: Mad Arkitekter AS
Landskapsarkitekter: Norconsult
Entreprenør: FM Strand
Bruttoareal: 16289 m2

Utomhusanlegget ved Viken Brygge og Skipet, Solheimsgaten 3

e
Utomhusanlegget ved Viken Brygge og Skipet
Bilde: Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Byggherre: G.C. Rieber Eiendom AS
Arkitekter: Paal J.Kahrs Arkitekter AS og Holon Arkitektur AS
Landskapsarkitekter: Smedsvik Landskapsarkitekter AS
Entreprenør: Boasson Anleggsgartnermester AS og  Anleggsgartnermester Askeland AS
 

Haukeland sjukehus Holdeplass, Haukelandsbakken 4
 

s
Haukeland Sjukehus holdeplass
Bilde: Arkitekturfoto Norge

Byggherre: Bybanen Utbygging-Vestland Fylkeskommune
Arkitekter:  3RW Arkitekter
Landskapsarkitekter:
Smedsvig Landskapsarkitekter og Sweco Norge AS
Entreprenør: Veidekke AS
Bruttoareal: 8250m2

 

 

 

 

 

 

Fyllingsdalstunnelen, gang- og sykkeltunnel, Fylkesvei 540
 

s
Fyllingsdalstunnelen gang- og sykkeltunnel
Bilde: TomaszMajewski

Byggherre: Bybanen Utbygging, Vestland Fylkeskommune
Arkitekter: Light Bureau, Sweco Norge AS, 3RW arkitekter
Entreprenør: 
Tunnelarbeider: Marti Tunnelbau AG,
Belysning: LOS Elektro
Dekke senterlysning: Tunge Ting AS
Skulptur senterlysning: Johs Sælen & Sønn AS
CCTV/nødtel: Efacec Engenharia e Sistemas SA
Bruttoareal: Ca.21000m2

 

 

 

 

 

Sykkelhus Kronstad, Kronstadveien 19-23

d
Sykkelhus Kronstad
Bilde: Kvalbein Korsøen Arkitektur AS

Byggherre: Kronstadveien Borettslag
Arkitekter:  Kvalbein Korsøen Arkitektur AS
Landskapsarkitekter: Kvalbein Korsøen Arkitektur AS
Entreprenør: Forum Bygg AS ved Robert Torkildsen
Bruttoareal: 42 m2

Godtemplarhuset, Sverres gate 1/Engen 30

d
Godtemplarhuset, Sverres gate 1/Engen 30
Bilde: Petter Riise Boska

Byggherre: Teaterhjørnet AS/Kloss Hold AS
Arkitekter:   Kaleidoscope Nordic
Interiørarkitekter: Baus Arkitektur
Entreprenør: Byggmester Granberg AS/Grepa drift AS/ Vatten AS/ServiceElekrikeren AS
Bruttoareal:  1168m2

Byvilla, Jonas Reins gate 11
 

d
Byvilla, Jonas Reins gate
Bilde: Arkitekturfoto Norge

Byggherre: 
Lene F. og Baard Jordan-Johannessen
Arkitekter:  OPA Form AS
Interiørarkitekter:  OPA Form AS
Entreprenør: Sandviken Vedlikehold og Arthur Thorsen
Bruttoareal: 340m2