Gå tilbake til:
Du er her:

Disse er nominerte til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2020

I år er det tiende gang Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune deles ut. Her er de ni nominerte.

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal fremme og belønne – de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater.

Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene.

Disse ni er kandidater til årets pris:

 

Elgvegen 2
 
Bilde: Kvalbein Korsøen Arkitektur

Enebolig. Elgvegen 26

Byggherre:
Vibeche Scharffscher og Terje Engeset
Arkitekt:
Kvalbein Korsøen Arkitektur as

 

Villa Grieg
 
Bilde: Ivar Kvaal

Villa Grieg. Hopsåsen 23J 

Byggherre:
Alexander Grieg

Arkitekt:
Todd Saunders med Pedro Léger,
Pål Storsveen,
Attila Béres, Sylwia Gajek,
Ricardo Countinho

 

Huset i hagen
 
Bilde: Halvard Heskestad Waage

Huset i hagen. Kirkevegen 43B

Byggherre:
Inger Marie Waage og Olav Tenstad

Arkitekt:
Halvard Heskestad Waage

Landskapsarkitekt:
Karoline Storihle Ødegård

Lyreneset friområde
 
Bilde: Sofia Svanland

Lyreneset friområde,
Lyrenesveien 

Byggherre:
Bergen kommune, Bymiljøetaten,
Sara Waagen

Arkitekt:
Tag Arkitekter as, Guro Nå

Landskapsarkitekt: T
ag Arkitekter AS,
Merete Gunnes, Guro Nå, Linn Riise Handal

Industridesign:
Tag Arkitekter as, Aina Moe

Universitetsmuseet i Bergen
 
Bilde: b+b arkitekter v. Sten Harald Wilhelmsen og Lidia Fonyo

Universitetsmuséet i Bergen -
Naturhistoriske Samlinger,
Muséplassen 3

Byggherre:
Statsbygg

Arkitekt:
b+b arkitekter as,
Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as

 

Heimhug
 
Bilde: Lars Kristian Steen

Heimhug.
Straumsåsen 110-144 

Byggherre:
Spesialoppdrag Eiendom as v/
Stein Pedersen

Arkitekt:
SUNDT arkitekter as
v/siv. ark Børje Sundt Laastad

Landskapsarkitekt:
SUNDT arkitekter as
v/siv. ark Børje Sundt Laastad

 

Tømmeråsen
 
Bilde: Dag Sandven, Kvalbein Korsøen Arkitektur

Tømmeråsen.Tømmeråsen 1

Byggherre:
Bergen Byfortetting as

Arkitekt:
Kvalbein Korsøen Arkitektur AS med
Olav Vidvei og William Aarsland

Infill
 
Bilde: Mad Bergen as

Infill. Vaskerelven 39. 
og Olav Kyrres gate 41

Byggherre:
VestenFjeldske Eiendom

Arkitekt:
Mad Bergen as

 

Åsane videregående skole,
Åsane kulturhus og bibliotek og Åsane tannklinikk,
Åsane senter 52 

Åsane senter 52
 
Bilde: Pål Hoff

Byggherre:
Vestland Fylkeskommune i samarbeid med Bergen kommune

Arkitekt:
HLM Arkitektur AS i samarbeid med b+b Arkitekter as

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter as

Stort spenn av prosjekter

Det har vært avholdt befaring på samtlige prosjekter, og Rådet for byforming og arkitektur fikk på hvert enkelt sted en presentasjon av kandidatene.

Årets mange gode kandidater spenner fra landskaps- og friområder via boligfortetting i villastrøk og nye rekkehusområder til offentlige institusjoner som museum, kultur- og undervisningsbygg, samt kontor- og coworking prosjekter i privat regi.

I prosjektene er det arbeidet med tilbakeføring og tilgjengeliggjøring av landskap, tilpasning av nye boliger til eksisterende bygningsmasse og bebyggelsesstruktur, rehabilitering av offentlige- og private bygg og etablering av nye offentlige institusjoner i bydelene.

Alle prosjektene representerer hver på sin måte vellykkede løsninger av sine oppgaver, og de er til sammen eksempler på arkitektur som inneholder kvaliteter som er vakre, særpregede, grønne og endringsdyktige.

Utstilling ved Grighallen

Det er satt opp en utstilling av de nominerte prosjektene utenfor Grieghallen. Utstillingen blir stående ut året.

Vinner kåres 27.november

Juryen har bestått av Knut Harald Opheim, Gunn Nordal, Tor Helge Valen og Siri skjold Lexau.

Hvem som blir vinner av årets Arkitektur- og byformingspris blir offentlig fredag 27. november. Vinneren kåres under Bergen kommunes årlige byutviklingskonferanse.